Reglene for kompensasjon for kultur, frivillighet og idrett er klare