Koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar