Meninger arkiv – Side 3 av 27 – Hnytt

Siste:

Meninger Side 3 av 26

«Jeg er ikke sikker på at ordføreren blir bønnhørt. Det er nemlig en uhyre interessant kamp som nå drar seg til»

– Hva skjer med omkjøringsvegen når Sivilombudsmannen nå tvinger departementet til å vurdere vegprosjektet på nytt?

«Karmøy, snart den gråblå kommune?»

«Som folkevalgt i Karmøy kommune har man en plikt til å følge opp de vedtak som fattes, det ble så godt sagt i sist kommunestyremøte. Det har ikke vært lett å jobbe med saker som innbefatter naturmangfold på Karmøy. Om det mangler kunnskap eller interesse rundt dette hos mange karmøypolitikerne, hadde vært interessant å vite. Men, det biologiske mangfoldet er dessverre nesten alltid den tapende part i saker som vedtas i kommunens høyeste organ, kommunestyret.»

«En resirkulert tenåring»

– Jeg har alltid beundret hans evne til å gjøre folk i sine egne miljø til sitt publikum og greie holde på publikummet gjennom en lang scenekarriere.

«Samfunnsnytten styres ved kommunale vedtak»

«Harald Dale benytter nesten enhver anledning i sin faste spalte i Karmøynytt til å ytre sin skepsis til kommunens vedtak for Fjord Motorpark. Denne gang trekker han sammenligning med et datasenter for kryptovaluta i Dales gamle hjembygd,» skriver styreleder i Fjord Motorpark, André Kidess i denne kronikken:

«Med tvang skal samfunnsnytten sikres»

– Er det OK ”å gjennomføre en tvangsovertakelse av privat eiendom på Helganes til et prosjekt som viser seg å ikke være økonomisk gjennomførbart?”.

«Snakker du sant om Fjord Motorpark, André Kidess?»

«Ingen som snakker sant får kjeft». Dette har mine barn fått beskjed om. Det har fungert over all forventning, sannheten har i stor grad kommet frem. Men det har også medført at far har måtte svelge både en og to ganger når historier om knuste vinduer, ødelagte fjernkontroller, mista bankkort og malingsøl har blitt bragt til torgs, skriver Nils Wergeland Krog, leder Miljøpartiet De Grønne, Karmøy i dette innlegget.

«Verdensmestre i jazz»

– Av en eller annen grunn er Norge blitt et jazzland som fungerer som en global trendsetter.