Siste:

Leder

Kaffeslabberas eller politiske strategimøter?

– Det er betimelig å spørre om det i disse møtene legges strategier for lokale og regionale prosesser.

Meninger

«Kirkefesten i Kopervik»

– Så har også ”prosjekt nye Kopervik kirke” på en oppsiktsvekkende måte samlet ikke bare Kopervik menighet men også engasjert positivt i breiere sirkler rundt menigheten.

«De har det ikke i ryggraden»

– Etter å ha fulgt lokal politikk og lokale politikere i mer enn 30 år, er det min bestemte oppfatning at politikerne ikke er nok opptatt av åpenhet og innsyn. De har det rett og slett ikke i ryggraden.

«Nå er det vår tur!»

– Fjord Motorpark er et unikt prosjekt som ”de andre idrettene” nå fortjener å få realisert. Det er på tide at Karmøypolitikerne fanger opp nasjonale mål for idrettspolitikken, skriver Frode Sørheim i dette leserinnlegget.

«Kristendom om politikk»

– Religion skal gjøres nøytral og kristendommen skal ikke ha noen forrett lenger.

‹‹Kom på banen og få fingeren ut!››

Vi har tydeligvis hatt maks uflaks, for vi er født og oppvokst på Haugalandet.

‹‹Eg går på vidaregåande skule i verdas lykkelegaste land, uheldigvis››

‹‹På legekontor landet rundt sit friske ungdommar og stel legetid frå sjuke pasientar. I klasserom på vidaregåande skular ser vi slitne og sjuke elevar. Korleis har vi hamna her?››, spør 16 år gamle Kine Skulerud fra Kopervik

– Kampen mot bompenger fortsetter

Vi har gått til valg på å kutte bompenger. I regjering vinner vi dessverre ikke alle slag og har ikke fått fullt gjennomslag for å kutte bompenger. Det litt rare er at partiene som vedtar bompengene mot FrPs stemmer, deretter kritiserer FrP for at bompengene innføres, skriver Susan Borg og Nina Ve Sæbø fra Karmøy FrP i dette leserinnlegget.

– Stebarnsadopsjon etter surrogati er en selvfølge

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil endre adopsjonsloven og rygge inn i fremtiden ved å gjeninnføre en kategori med ”uekte barn”, skriver leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L’orange.

– Skuffet og sint

– Vi føler oss lurt, alle vi som har jobbet med dette prosjektet i årevis, skriver Egil Severeide i denne kommentaren rundt regjeringens satsing på Haugalandet i Nasjonal Transportplan.

‹‹Svekkelse av innbyggernes rettigheter ››

‹‹Lovforslaget åpner også for at kommunene skal kunne gå til sak mot staten dersom de mener at Fylkesmannen har gått for langt i klagebehandling. Forslaget innebærer en svekkelse av rettsikkerheten for landets innbyggere.››, skrive Alf Anvedsen i dette leserinnlegget.

«Litt om fotballjournalister, fotballtrenere og sånt»

– At Lars Lagerback er lugn og oser av gode menneskelige kvaliteter, dempet ikke euforismen.

‹‹Kreft bryr seg ikke, men det gjorde du!››

‹‹Vi vil derfor rette en stor takk til alle dere som har gitt av sin tid, det være seg frivillige, russen, samt lag og foreninger.››

DEBATT: «Det er avleggs å straffe rusavhengige»

– Avkriminalisering vil frigjøre penger til hjelp for både utsatte og pårørende, og ikke minst: senke terskelen for å søke behandling.

HARALDSPLASS: «Referat fra en gudstjeneste»

– Jeg hadde forventa en håndfull menighetsmedlemmer av eldre årgang sittende spredt på kirkebenkene.

«Står verden til påske?»

– Regjeringsmedlemmene har i flere uker reist landet rundt med gode forhåndnyheter til mange, men det har vært stille som i graven om Haukelivegens skjebne.

‹‹Er kultur viktig?››

‹‹Kultur blir ofte holdt oppe mot andre lovpålagte tjenester, tilbud og opplevelser. Spørsmålet er om kultur er viktig?››

HARALDSPLASS: «Et spørsmål til Løgnaslaget»

– Når bruken av ordet nazifrisør ikke rammes av loven om ytringsfrihet, kan den rammes av reglene for vanlig folkeskikk, skriver Harald Dale.

‹‹Klimaendringene skyldes hva vi spiser››

Kjøre el-biler, spare strøm og bruke mer offentlig transport hjelper minimalt på verdensbasis.

‹‹Vulgarismen har virkelig overlevd››

På nyhetene forleden fikk vi se en EU-parlamentariker som hissig argumenterte mot likelønn fordi kvinner er svakere enn menn og mindre utholdende enn menn og at konklusjonen logisk nok blir at kvinner skal ha lavere lønn. Om teknologien går framover her i verden så skorter det en hel del hos mennesket selv.

‹‹Det er tøft å være kvinne i politikken››

Som kvinne kan jeg si at i politikken skal man stå steilt om man er kvinne. Man har også meninger man må stå opp for som man må være tøff for å klare å håndtere med dagens mediadekning og kommentarfelter.

«Vær så snill, hør oss»

Les brevet: Finn Helge Quist med bønn til politikerne.

«Hvordan gjøre flere gutter til skolevinnere?»

Overskriften i dette leserinnlegget er misvisende. De aller fleste gutter, som jenter, klarer seg bra på skolen, men i de siste ukene har gutters skoleprestasjoner til tider vært diskutert heftig i flere medier.

1 2 3 16