Helse- og omsorgstjenestene nesten tilbake til normalen