Thomas Ingleiv Danielsen – Gratulasjoner – Hnytt

Siste:

Thomas Ingleiv Danielsen

'. esc_attr($article_title) .'

Gratulera så møkje med 90 års dagen den 5.7. 2018 Du er verdens beste far, svigerfar, farfar og oldefar.
Glea oss te feira dagen din samen på lørdag 7.7
Hilsen frå adle oss på Vea og i Kopervik.