Salomon Myre – Gratulasjoner – Hnytt

Siste:

Salomon Myre

'. esc_attr($article_title) .'

Gratulera så møkje med 8-års dagen t kameraten min Salomon den 27.januar.
Hilsen Øyvind Ricardo