Ruth Johanna Thompson – Gratulasjoner – Hnytt

Siste:

Ruth Johanna Thompson

'. esc_attr($article_title) .'

Gratulere med 90 års dagen Mamma / Mormor /Oldemor den 15 Mai. Du e heilt utrolige, å me e så heldige så har deg. Me ser opp te deg, og alt du gjør og har gjort for oss og så mongen, alltid. Du står på, du e me på det mest, du e bare heilt RÅ!! We love you . With love from,
The Family