Flere redningsoppdrag til sjøs på Vestlandet i år enn i hele fjor