Fått uarbeidet det første klimaregnskapet for Karmøy