Postens pilotprosjekt får strålende tilbakemeldinger i Bømlo

552
Annonse

Det siste året har Posten og KS testet ut en mulig ny tjeneste for utvalgte eldre i åtte forskjellige kommuner i Norge, blant annet Bømlo. Mottagerne får posten levert sammen med relevant informasjon fra kommuner og offentlige myndigheter på døren. Tilbakemeldingene er svært positive.

– 80-90 prosent av de som har vært en del av testen, svarer at de leser informasjonsarket de får fra kommunen hver uke. I tillegg har 35-40 prosent deltatt på lokale aktiviteter de har fått vite om gjennom tilbudet. Tilnærmet alle opplever at den skriftlige informasjonen de får fra kommunen, politiet og andre offentlige aktører er nyttig og aktuell for dem, sier avdelingsdirektør Gunnar Inderberg i Posten Bring.

I første halvdel av 2024 har utvalgte eldre i åtte kommuner fått ukentlig besøk av postbud som leverer post og relevant informasjon fra myndighetene på døren.

– Vi som møter menneskene hver eneste dag, ser at dette er en tjeneste som er velkommen blant de vi besøker. Det er også et velkomment tilskudd i jobbhverdagen som gir mange positive møter med mennesker. Jeg tror de fysiske møtene med mennesker langs postruta har verdi, og kanskje enda større verdi enn tidligere, i en hverdag der mye ellers er blitt digitalt, sier Knut Inge Krogsæther, distribusjonsleder i Posten ved Sunnhordland distribusjonsenhet.

Brev, pakker og informasjon

I tillegg til brev og småpakker får innbyggerne et informasjonsskriv fra kommunen med aktuelle tema og oversikt over aktiviteter som er særlig egnet for deres aldersgruppe. Postbudet kan også å ta med seg pakker og brev som skal sendes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er svært gledelig å se at denne måten å holde kontakt med den eldre delen av befolkningen på blir godt mottatt. Det ser også ut til at «På dørterskelen» både rekrutterer til frivillighet, bidrar til tilhørighet og gir kommunen en ny måte å utsette behov for andre tjenester, sier Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS.

Tilbakemeldingene fra mottagerne er viktig, fordi tilbudet skal utvikles med nytt innhold etter hvert. Målet er å skape en litt enklere hverdag nå og i fremtiden.

FAKTA:

  • «På dørterskelen» er en testpilot som gjennomføres i åtte kommuner i Norge (Ringsaker, Tinn, Asker, Bømlo, Balsfjord, Evje og Hornnes, Ørsta og Hitra).
  • Posten og KS – Kommunesektorens organisasjon samarbeider om det nye tjenestekonseptet som er rettet mot eldre, som kommunene selv utpeker.
  • Hensikten er å se om Posten og kommunen i fellesskap kan bidra til å styrke dialog med innbyggerne, forebygge fremtidige omsorgsbehov og mobilisere eldre som en ressurs for samfunnet. Testen har nå pågått i noen måneder og tilbakemeldingene fra innbyggere, kommunen og Posten er svært oppløftende.
  • 80-90 prosent svarer at de leser informasjonsarket fra kommunen hver uke.
  • 35-40 prosent svarer at de har deltatt på lokale aktiviteter de fikk vite om gjennom tjenesten.
  • Tilnærmet alle opplyser at de oppfatter informasjonen de har mottatt fra kommune, politiet og andre offentlige aktører som nyttig og aktuell for dem.
  • I flere kommuner har eldrerådet tatt kontakt og fortalt at de setter pris på virkningen av testpiloten og fastslått at dette er en tjeneste som er et etterlengtet steg for å nå fram med informasjon og tjenester til eldre.

Kilde: Pressemelding fra Posten Bring AS

Annonse