Hva skjer med ferien hvis man blir syk?

829
Annonse

Ansatte som blir syke i ferien kan ha rett til ny ferie senere, men det er noen kriterier som må være oppfylt.

Noen ganger blir ferien ødelagt av sykdom. Ferieloven har en bestemmelse som sier at ansatte som blir helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.

– Det mange ikke tenker på, er at den ansatte i tillegg må ha rett til sykepenger for sykefraværet i ferien for at det skal følge penger med den nye ferien senere. Det betyr at arbeidsgivere både må forholde seg til folketrygdloven og ferieloven når en ansatt krever utsatt ferie, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Ansatte som har tatt ferien i Thailand eller et annet sted utenfor EØS-området, vil for eksempel ikke ha rett til sykepenger for sykefraværet i ferien. Er vilkårene oppfylt vil de ha krav på å få feriedagene på nytt senere, men feriedagene vil da bli uten betaling.

Helt arbeidsufør

Videre er det viktig å merke seg at retten til utsatt ferie bare gjelder når arbeidstakeren har vært «helt arbeidsufør i løpet av ferien».

– Det betyr at ansatte med gradert sykmelding går ferien som normalt, sier Schie-Veslum.

Må fremme krav om utsatt ferie

Det er heller ingen automatikk i at ansatte får ny ferie etter sykdom i ferien. Et krav om utsatt ferie må fremmes aktivt av arbeidstakeren etter at ferien er ferdig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Arbeidstakeren må fremme kravet om ny ferie med uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Normalt vil dette bety to uker etter at arbeidstaker er ferdig med ferien. Men hvis arbeidstakeren for eksempel er sykmeldt, så løper fristen først når den ansatte er tilbake på jobb etter endt sykmelding. Ansatte som krever ny ferie, må legge frem en legeerklæring som dokumenterer at de har vært hundre prosent arbeidsufør, sier Simployers jurist.

Kilde: Pressemelding fra Simployer

Annonse