Refusjon av sykepenger fra dag seks skaper forvirring

3519
Annonse

Mye smitte og strengere karanteneregler gjør at flere ansatte må være hjemme fra jobben med sykepenger. De nye reglene som skal gi refusjon til arbeidsgivere skaper imidlertid forvirring.

Torsdag forrige uke orienterte regjeringen Støre om at NAV igjen skal betale deler av regningen for koronarelatert sykefravær. Finansministeren gjentok dette i går. Dette var ordningen også frem til 30. september i år, da bestemmelsen ble opphevet. Ny forskriftsbestemmelse er fortsatt ikke på plass.

– Siden pressekonferansen forrige torsdag har vi i Simployer mottatt mange spørsmål om ordningen. Mange spør om den er vedtatt, når den blir vedtatt og om når den skal virke fra. I tillegg kommer det mange spørsmål om retten til å bruke egenmelding og om arbeidsgiverperioden, sier juridisk HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken i Simployer.

Hun understreker at forskriften fortsatt ikke på plass, og at arbeidsgivere inntil den kommer må betale sykepenger i hele arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Stusser på endring av ordning

Det er imidlertid grunn til å anta at forskriften kommer i løpet av kort tid, og at den da blir lik den vi hadde frem til 30. september, med unntak av de to ekstra dagene arbeidsgivere nå må betale for.

– Vi i Simployer stusser på at regjeringen gjør endring fra tidligere ordning, som hadde refusjon fra dag fire. Ordningen ville kanskje raskere kunne kommet på plass dersom man hadde gjeninnført tidligere forskriftsbestemmelse som ble opphevet for svært kort tid siden. I tillegg skaper det unødvendig forvirring – både for arbeidsgivere og arbeidstakere, sier Dystebakken.

Arbeidsgiverperioden er ikke endret

Dystebakken sier at det ikke er selve arbeidsgiverperioden som vil bli endret, den vil fortsatt være på 16 kalenderdager.

– Arbeidsgiver skal fortsatt betale for arbeidsgiverperioden, men søker NAV om refusjon fra dag seks. Dette gjelder for koronarelatert sykefravær etter at karantenereglene også er vedtatt endret, sier Simployers rådgiver.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trolig ingen endring i egenmeldingsreglene

Mange spør nå også Simployers rådgivere om arbeidstakere har fått rett til å bruke egenmelding i fem dager, ettersom NAV skal betale for koronafravær fra dag seks.

– Det er ikke signalisert noen endringer i reglene for egenmelding. Egenmelding kan alltid benyttes i arbeidsgiverperioden, men de fleste forholder seg til folketrygdlovens rammer med maksimalt tre dager egenmelding, eller tidligere IA-bedrifter; åtte dager sammenhengende, sier Dystebakken i Simployer.

Må fortsatt ha legeerklæring

Følger man folketrygdlovens regler betyr det at arbeidstaker må dokumentere fravær utover tre dager med sykemelding. Dette er ikke endret selv om NAV refunderer fra dag seks.

– Det har vært svært mange endringer i «koronaforskriften», og i tidligere perioder med høyt smittetrykk måtte arbeidsgiverne akseptere egenmelding for hele arbeidsgiverperioden. Det har ikke kommet signaler om at det blir slik nå, sier Dystebakken.

«Koronaforskriften» har en generell bestemmelse om mulighet for å gjøre unntak for krav til legeerklæring for å få ytelser etter folketrygdloven.

– I tillegg er det åpnet for at legeerklæring kan utstedes uten personlig fremmøte hvis legen finner det forsvarlig. Karantenesituasjoner og forkjølelsessymptomer har vært typiske tilfeller hvor dette har vært brukt under pandemien. Det gjør at det vil være mindre krevende for arbeidstakere å skaffe sykemelding når antall dager med egenmelding eventuelt er brukt opp, sier Karoline Dystebakken i Simployer.

Må opplyse om fraværet er koronarelatert

For arbeidstakere er det ingen endring fra slik det har vært. De har rett på sykepenger for koronarelatert fravær.

– Det er viktig å huske på at dersom arbeidstakeren kan utføre arbeid for eksempel hjemmefra i en karantenesituasjon, eller har symptomer, men klarer å arbeide noe, så må man gjøre det. Da vil man ikke ha rett på sykepenger. Dette er det arbeidsgiver som må vurdere i dialog med arbeidstakeren.

Når forskriftsbestemmelsen med rett til refusjon fra seks er på plass vil arbeidsgiver igjen kunne spørre arbeidstakeren om fraværet er «koronarelatert» eller ikke.

– Dette fordi det er nødvendige opplysninger for å kunne kreve refusjon fra dag seks. Man kan ikke spørre om man har korona eller ikke, men forskriften vil gi behandlingsgrunnlag for å ha oversikt over om fraværet koronarelatert eller ikke. Dette fordi det bare er slikt fravær som gir arbeidsgiver rett på refusjon fra dag seks, sier Simployers juridiske rådgiver Karoline Dystebakken.

Kilde: Pressemelding fra Simployer

Annonse