Kompensasjonsordning for høye strømpriser

3633
Annonse

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter over en terskel tilbakebetalt gjennom nettleien. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen overfor nettselskapene.

Mer info om ordningen på NVEs nettsider her, inkludert praktiske eksempler: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/kompensasjonsordning-for-hoye-strompriser/

Kilde: Pressemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Annonse