Over 100 000 nordmenn har tatt influensavaksinen på apotek

3799
Annonse

103 000 influensavaksiner er satt i apotek hittil denne sesongen. To tredeler av de som har tatt vaksinen er under 65 år. Av disse er de fleste mellom 55 og 64 år. 

Det viser tall fra Apotekenes legemiddelstatistikk. 

– Det er ikke overraskende at flesteparten av de som vaksinerer seg på apotek, nærmer seg risikogruppen som baserer seg på alder. Selv om man ikke er definert inn i en risikogruppe av FHI, velger mange å ta vaksinen for å redusere risikoen for å bli syk, sier Hanne Andresen, farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen. 

Ifølge det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, utgjør antall apotekvaksinerte 12 prosent av alle vaksinerte hittil denne sesongen. 

Nedprioriterer influensavaksinering
– FHI har advart mot en kraftig influensasesong denne høsten, og kommunene har vært tydelige på at de som ikke er i risikogruppen kan få satt den på apoteket. Det merker vi resultatet av. 970 apotek over hele landet har satt vaksiner og 9 av 10 vaksiner er rekvirert av farmasøyt, sier fagdirektøren. 

Inntil nylig ble kommunene rådet til å prioritere influensavaksinering. På grunn av sterk smitteøkning av covid-19 mange steder mener FHI nå at det er riktig å omprioritere. Fagdirektøren er spent på hva som vil skje med kommunenes influensavaksinering. 

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Når kommunene nå oppfordres til å prioritere dose 3 med koronavaksine, er apotekene et godt alternativ for å få satt influensavaksinen. Det er kommunen som har ansvaret for tilbudet til de som er i risikogruppene, men en mulig løsning er å benytte helsepersonellet i apotekene. Apotekene har god erfaring med å sette vaksiner, og vi samarbeider gjerne tettere med kommunene for å kunne vaksinere på deres vegne, sier Andresen. 

– Apotekforeningen jobber for at apotekene inkluderes i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og at det etableres en fast takst for vaksinering, slik at alle betaler det samme for influensavaksineringen uavhengig av hvor og av hvem vaksinen settes, avslutter Andresen. 

Oppsummert: 

  • Per 10. november var det satt 103 000 influensavaksiner i apotek 
  • 65 prosent er under 65 år (Flest i alderen 55-64 år). 35 prosent over 65 år
  • 92 000 av influensavaksinene var rekvirert av farmasøyt, dvs. 90 prosent 
  • 970 apotek har satt influensavaksiner

Kilde: Pressemelding fra Apotekforeningen

Annonse