Bruk av faglærte håndverkere blir viktigere enn noen gang

3507
Annonse

Fra og med 1. januar 2022 vil en ny «boliglov» stille strengere krav til deg som skal selge bolig. Det gjør at bruk av faglærte håndverkere i oppussing blir viktigere enn noen gang.

Ser du for deg å spare penger på å pusse opp bad eller gjøre elektriske installasjoner selv? Det kan fort bli dyrt.

— Det er viktig å bruke faglærte håndverkere, selv om det kan koste litt mer. Én ting er om du senere skulle få en vannskade eller brannskade, men det er også viktig med tanke på fremtidig boligsalg, sier Finn Christian Hovde-Hagen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. Hovde-Hagen er fagspesialist på boligselgerforsikring.

Avhendingsloven, som regulerer bolighandelen mellom selger og kjøper, blir nå endret. Det gjør at boligselger får et lovpålagt og større ansvar for å oppgi vesentlige opplysninger om boligen.

– Det er laget en forskrift som bestemmer hvordan en tilstandsrapport skal utformes. Det gir både selger og kjøper en mye bedre tilstandsrapport, som vil gi den informasjonen man trenger før en bolighandel, sier Hovde-Hagen.

Det er viktig å bruke faglærte og godkjente håndverkere. Én ting er om du senere skulle få en skade, men det er også viktig med tanke på fremtidig boligsalg. Foto: Fremtind.


Betydning for boligens verdi

Kan du ikke dokumentere arbeid på våtrom, øker det ikke bare risikoen for skader i ettertid, men det vil gå ut over boligens verdi og ha betydning hvis du skal selge boligen. Dersom du selv er på boligjakt, er det smart å sjekke opp hvorvidt bad eller våtrom er pusset opp, og at dette er gjort riktig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

— Sjekk egenerklæringen om arbeidet er utført av en godkjent håndverker og i samsvar med forskriftene. Dette er en viktig forutsetning for å kunne vurdere hva du kan forvente av eiendommens tilstand og standard før du eventuelt gir bud, sier Hovde-Hagen.

Dokumentasjon fra faglærte håndverkere er også viktig for en eventuell reklamasjon overfor håndverkeren, eller om du har fått garantier utover Håndverkertjenesteloven.


Arbeidet må være utført av godkjent håndverker

Forsikringsselskapene krever at selger opplyser om sin kjennskap til eiendommen før salg i egenerklæringen. Herunder hvorvidt det er personer uten faglig formell kompetanse som har utført elektriske installasjoner og VVS-arbeid. 

Bruk av godkjente håndverkere til elektriske installasjoner og VVS-arbeid er også viktig for at du skal kunne ha rett på full erstatning ved eventuelle skader.

— Mange er flinke til å bruke godkjente håndverkere, men ser vi på saker som dreier seg om utette våtrom isolert sett, så avkorter vi forsikringsoppgjøret i relativt mange tilfeller. Det skjer også i saker knyttet til boligsalg, fordi selger ikke har opplyst fullstendig og korrekt om eiendommens tilstand i egenerklæringsskjemaet, påpeker Hovde-Hagen.

Avkortning betyr rett og slett en reduksjon i erstatningen om skade oppstår.

Det er viktig å bruke faglærte og godkjente håndverkere. Én ting er om du senere skulle få en skade, men det er også viktig med tanke på fremtidig boligsalg. Foto: Fremtind.


Selger blir ansvarlig for skjulte feil og mangler

I dag er det vanlig at boliger selges med et «som den er»-forbehold. Dermed er det boligkjøperen som til nå har tatt størst risiko og samtidig hatt hovedansvaret for å avdekke feil og mangler. Med den nye loven kan du ikke lenger selge bolig «som den er», og i praksis betyr det at boligselger blir ansvarlig for alle feil og mangler ved eiendommen helt ned til NOK 10 000,-, også skjulte.

Derfor blir det viktigere enn før med en grundig og godt dokumentert gjennomgang av bygningssakkyndig (tidligere takstmann).

– De færreste har kompetanse og forutsetning til å vite alt om egen bolig. Men det er nettopp dette en bygningssakkyndig skal hjelpe deg med å avdekke. En tilstandsrapport etter den nye forskriften vil være en betryggelse for deg som selger, fordi du ikke er ansvarlig for de feilene og manglene som opplyses om i rapporten, sier Hovde-Hagen.


Dette betyr den nye avhendingsloven for deg

 • Slutt på å selge boligen “som den er”
  En brukt bolig har en mangel dersom den avviker fra «det kjøperen kunne forvente» og dette ikke står beskrevet i tilstandsrapporten.
 • Strengere krav til bygningssakkyndige (takstmenn) og tilstandsrapport
  Det stilles strengere krav til bygningssakkyndige samt utformingen av tilstandsrapporten.
 • Undersøkelsesplikten strammes inn
  Kjøper kan ikke kreve erstatning for forhold som er beskrevet i tilstandsrapporten eller annen dokumentasjon.
 • Det skal mindre til før noe er en mangel 
  Beløpsgrensen for at kjøper kan kreve erstatning vil bli lavere (10 000 kroner).

Kilde: Pressemelding fra Fremtid

Annonse