1 av 4 vet ikke hva de skal gjøre om de får positiv hjemmetest

4805
Annonse

Salg av hurtigtester for hjemmebruk, også kalt hjemmetester, når nye høyder. Samtidig vurderer flere kommuner massetesting gjennom skolene. En fersk undersøkelse viser at nordmenn er svært positive til hjemmetester, men mange er usikre på hvordan de faktisk skal brukes.

Stadige smitterekorder skaper kaos på teststasjonene, og det er svært ulik testkapasitet i kommunene. Mange opplever lange køer på drop-in stasjonene og 1 av 10 må vente 2-3 dager på å få testet seg, viser undersøkelse gjennomført den siste uken av Respons Analyse på vegne av Farmasiet.

– Den lange ventetiden fører til at flere nå tyr til hjemmetester. Presset ser ut til å være størst i Trondheim, hvor 1 av 4 oppgir at de må vente 2-3 dager før de i det hele tatt får time, sier Stig Henning Pedersen, driftsdirektør og farmasøyt i Farmasiet.

Stig Henning Pedersen, driftsdirektør og farmasøyt i Farmasiet.

Nordmenn forberedt på hyppig testing

På spørsmål om hvilke anledninger folk vil teste seg, svarer 64 prosent at de vil gjøre det etter de har fått symptomer, men nordmenn virker likevel opptatt av å være føre var.

– Halve befolkningen oppgir at de vil ta en hjemmetest før og etter større arrangementer eller når de skal besøke noen syke eller gamle. 3 av 10 oppgir også at de kunne tenke seg å teste barna sine når de merker symptomer, skal på ferie eller være med på sosiale aktiviteter som skoleturer eller lignende, sier Pedersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er imidlertid en liten forskjell mellom kjønnene. Kvinner ser ut til å være mer føre var enn menn. De fleste menn tester seg heller etter ulike anledninger enn i forkant.

Savner mer veiledning fra myndighetene

Selv om hjemmetestene er de samme som hurtigtestene som brukes på teststasjonene, er hver fjerde nordmann usikre på hva myndighetene egentlig mener om å teste seg hjemme.

– Jeg forstår at folk er usikre fordi myndighetene ikke har snakket proaktivt om hjemmetester. Grunnen til det er nok at testkapasiteten har vært god, men nå er situasjonen annerledes. Det ser vi for eksempel ved innføring av massetesting på skolene, sier Pedersen.

Han mener hjemmetestene er en fin løsning for å avlaste kommunene og skolevesenet, men bekymrer seg over at mange er usikre på hva de faktisk skal gjøre ved et positivt svar.

– Her svarer folk alt fra å informere nærkontakter til å bli hjemme og ta en ny test, og så lite som 2 prosent kommer til å dele testresultatet på sosiale medier, sier Pedersen og legger til:

– Hvis testen viser positivt skal du unngå fysisk kontakt og kontakte lege eller lokale helsemyndigheter. Det kan også være nødvendig med en ny PCR-test. Er resultatet negativt bør du gjenta testen etter 1-2 dager og fortsatt følge alle regler for fysisk kontakt og vernetiltak.

Unngå disse fallgruvene

Pedersen opplyser at hjemmetestene er godkjent som medisinsk utstyr, og er 98 prosent treffsikre når de brukes riktig. De er med andre ord nesten like treffsikre som en PCR-test på teststasjon.

– Det er viktig å følge bruksanvisningen nøye. Utstyret skal heller ikke åpnes lenge før du har tenkt til å gjennomføre testen, da luftfuktighet kan påvirke testkassetten, sier han.

Pedersen forteller at det også er viktig å snyte seg godt på forhånd, slik at man fanger virus på slimhinnene og ikke i snørret.

– Tidene i bruksanvisningen må også følges for å få et gyldig resultat. Man må sørge for at bomullspinnen er i kontakt med oppløsningsvæsken i testrøret i 1 minutt, og vente minst 15 minutter på testsvaret. Om man ikke følger tiden nøyaktig, og deretter får påvist positivt svar på testen, kan man ikke vite om det faktisk er riktig, avslutter farmasøyten.

Slik foretar du en hjemmetest for COVID-19

  1.  Plasser bomullspinnen to til fire centimeter opp i et av neseborene (ikke like langt inn som ved PCR-test som gjøres av helsepersonell), gni den mot slimhinnen og roter pinnen tre til fire ganger. Gjenta i det andre neseboret.
  2.  Før bomullspinnen ned i testrøret med oppløsningsvæsken. La den bli der i ett minutt, samtidig som du klemmer på røret fra utsiden. Det fører til at virusfragmentene flytter seg til væsken i røret. I noen selvtester må væsken fylles i røret før man starter.
  3.  Ta ut bomullspinnen, og fest tuten på testrøret. Drypp deretter tre til fire dråper av væsken på selve testenheten. Vent så på svar i 15 til 20 minutter. Hvorvidt testen er positiv eller negativ vil vises som streker på testenheten. Det vil også markeres om testen ikke er utført riktig.
  4.  Om testen er negativ vises det med kun én strek på testenheten (C). Er den positiv vises det med to streker på testenheten (C+T). Dersom kontrollstreken ikke vises på testenheten har du fått et ugyldig svar, og må gjennomføre testen en gang til.

Kilde: Pressemelding fra Farmasiet

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført 30. og 31. august 2021 av Respons Analyse for Farmasiet. Den er utført i et representativt utvalg av respondenter i en alder mellom 17 og 87 år, og den har tatt sikte på å avdekke holdninger til bruk av hjemmetester. Den hadde 1092 respondenter i Norge, og den er dermed representativ i de fleste fylkene.

Annonse