Stor nedgang i antall trafikkdrepte første halvår

4650
Annonse

29 personer er drept i trafikken hittil i år, mot 46 i første halvår i fjor.

Nedgangen fra 2020 til 2021 er på nærmere 40 prosent.
– Det er en svært gledelig nedgang i antall trafikkdrepte i årets seks første måneder. Men hver eneste trafikkdrepte er likevel en for mye, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

I juni i år har fire personer omkommet på norske veger, mot ni i juni i fjor. Ranes understreker at dette er foreløpige tall.
– Den positive tendensen vi ser i antall drepte i år er en videreføring av nedgangen som vi har sett gjennom mange år. Det er en utvikling vi setter pris på, og som skyldes en rekke faktorer: Bedre veger, tryggere biler, bedre kjøreopplæring, flere som overholder fartsgrensen, og mye mer. Samtidig som vi ser en nedgang i antall drepte, så vi i fjor en økning i antall hardt skadde. Dette minner oss på at arbeidet med å redusere antall alvorlige ulykker i trafikken på langt nær er ferdig, sier Guro Ranes.

Blant fylkene er det Viken som har flest omkomne i første halvår, med 6 drepte. Deretter følger Innlandet (5) og Troms og Finnmark (5). I motsatt ende av skalaen finner vi Oslo og Nordland som begge har null trafikkdrepte i første halvår.

Tallene for de andre fylkene er slik: Vestfold og Telemark 4, Agder 1, Rogaland 1, Vestland 3, Møre og Romsdal 1, Trøndelag 3.

I år er det 20 år siden Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken ble behandlet i Stortinget. Nullvisjonen er en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.
– Nullvisjonen ligger til grunn for alt Statens vegvesen gjør, og vi ser at det gir resultater. Vi vil fortsette arbeidet med å jobbe mot de ambisiøse målene i Nasjonal transportplan og som følger av nullvisjonen, sier Guro Ranes.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Annonse