Skal drifte veiene på Haugalandet

4920
Annonse

Mesta og Statens vegvesen har signert kontrakter for Haugesund, Bergen og Sunnfjord. Mesta får med det ansvaret for de viktigste veiene gjennom store deler av Vestland.

– Dette er viktige kontrakter for oss i Mesta, og vi gleder oss til å ta fatt på oppdraget med å få folk fram på de mest sentrale veiene i regionen, sier direktør for Kontrakt og produksjonsinnsats, Rolf Dale.

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene i alle sine kontrakter. Det er blant annet krav til lavutslippskjøretøy og at det føres regnskap over CO2-utslipp. 

De tre områdene Mesta skal ha ansvaret for byr på ulike utfordringer. I Bergenskontrakten er det eksempelvis hele 100 tunneler, samt den rasutsatte veistrekningen på E16 mellom Bergen og Voss. Omfanget på veinettet vokser gjennom kontraktsperioden. Nye veier kommer til når eksisterende driftskontrakter utløper. 

– I Mesta har vi fagkompetanse på alle områder. Ikke bare drift og vedlikehold, men også fjellsikring, tunnel og anlegg. Vi har ansvaret for mange av tunnelene i dag, og tar med oss spesialkompetanse, utstyr og erfarne ansatte som skal bidra til å sikre best mulig fremkommelighet, forteller prosjektsjef Marianne Røssland.

9302 Haugesund 2021-2026

Riksveikontrakten omfatter drift og vedlikehold av riksveiene kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sveio, Stord, Fitjar, Vindafjord, Etne og Ullensvang.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Partene kan bli enige om forlenge kontrakten for ett, to eller tre år. Fra 2022 omfatter kontrakten rundt 516 kilometer riksvei, inkludert 92 kilometer med gang- og sykkelvei.

9304 Bergen 2021-2026

Kontrakten for riksveiene i området inneholder det første året rundt 160 kilometer vei, men vokser i omfang gjennom kontraktsperioden, og inkluderer Gulen, Masfjorden, Alver, Bergen, Bjørnafjorden, Øygarden, Vaksdal og Voss. De tre siste er det totalt 345 kilometer vei, inkludert 48 kilometer gang- og sykkelvei. Kontrakten har mulighet for gjensidig opsjon på ett til tre år.

0305 Sunnfjord 2021-2026

Oppdraget omfatter totalt 338 kilometer riksvei og 65 kilometer gang- og sykkelvei i kommunene Sogndal, Høyanger, Sunnfjord, Gloppen og Kinn. Ved enighet er det opsjon for å utvide med inntil tre år.

Kilde: Pressemelding fra Mesta

Annonse