Flere sliter med å betale regelmessige utgifter

5151
Annonse

Antallet inkassokrav knyttet til ubetalte regninger på varer, strøm og telekomtjenester steg for andre kvartal på rad i de tre første månedene av 2021, viser tall fra Lindorff, Norges største inkassoselskap. Det står i kontrast til den generelle nedgangen i andre typer inkassokrav, og det er særlig de med lav lønn som har betalingsvansker.

– Til tross for kompensasjon for lavtlønnede og en forlenget permitteringsordning, ser vi at flere har fått vesentlig dårligere råd under pandemien. Dette viser seg gjennom en klar økning i husholdninger som ikke klarer å betale regelmessige utgifter som normalt prioriteres høyt. Det er en bekymringsfull utvikling, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff.

Bilde: Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff.

Økning i mindre krav

Lindorffs tall viser en generell nedgang i inkassosaker i årets første kvartal, som er en fortsettelse av inkassoutviklingen under hele pandemien. Dette har vært drevet av kreditorer som er tilbakeholdne med å sende saker til inkasso, betalingsutsettelser på lån og et generelt lavere forbruk.

Størrelsen på inkassokrav målt i kroner falt 30 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode året før, mens antallet inkassosaker gikk ned med ti prosent, ifølge dataene til Lindorff. Det viser at flere mindre regninger gikk til inkasso i denne perioden.

– Vi ser også at gjennomsnittbeløpene på kredittkortregninger som går til inkasso har økt med 15 prosent. Dette skjer i en periode hvor typiske kredittkortutgifter som betaling av reiser er svært lav. Det kan tyde på at flere personer i økende grad bruker kredittkortet til å få endene til å møtes i hverdagen, sier Morten Trasti, gjeldsøkonom i Lindorff.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Bilde: Morten Trasti, gjeldsøkonom i Lindorff.

Økonomiske vinnere og tapere

Mange arbeidstakere i lavtlønnede næringer som overnatting og servering og deler av varehandelen har blitt permittert eller sagt opp som følge av pandemien. Disse har begrenset med midler å tære på og opplever nå et økt og vedvarende økonomisk press. 

Samtidig har flere med relativt høy lønn fått en romsligere privatøkonomi. Mange har dradd nytte av lavere renter og økte boligpriser. I tillegg har de spart mer på grunn av lavere forbruk på ferier, restaurantbesøk og andre aktiviteter som begrenses av smitteverntiltak.

– Pandemien skaper økonomiske vinnere og tapere, og øker inntektsgapet mellom nordmenn. Vi er bekymret for at inntektsforskjellene kan bli større og vedvarende og dermed forsterke det økonomiske klasseskillet i Norge, sier Hjellegjerde Martinsen.

De som går til inkasso har i økende grad allerede en eller flere inkassosaker fra før som ikke er løst, ifølge tallene til Lindorff. I andre halvår i fjor hadde 40 prosent av personene som fikk en inkassosak i Lindorff minst en uløst sak hos inkassoselskapet fra før. 

Bakgrunn

  • Lindorff er Norges største inkassoselskap med et bredt spekter av tjenester innen kredittstyring og finansielle tjenester. Lindorff er også en del av Intrum, som er Europas største inkasso- og kreditthåndteringsselskap 
  • Lindorffanalysen utgis to ganger i året og er laget på grunnlag av egen innsikt, offentlig informasjon og analyse
  • Den har som formål å gi et bilde av det norske inkassomarkedet og endringer de seneste seks til åtte månedene

Kilde: Pressemelding

Annonse