Nybilsalget i mars: 56 prosent valgte elbil

5000
Annonse

Elbilandelen i nybilsalget stiger fra 47,5 prosentpoeng i februar.

Med en elbilandel på 52,8 prosent så langt i år, ligger elbilsalget så vidt over 1. kvartal i 2020, hvor andelen var på 50,5 prosent. Det er lavere enn snittet for 2020 totalt, som var på 54,3 prosent.

– Elbilsalget har tatt seg opp i mars, og det er positivt, for det er langt fram til Stortingets mål om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Hun trekker frem et viktig poeng som skjuler seg i tallene for det totale nybilsalget.

– Ser vi på tallene for elbiler kjøpt av privatpersoner, og ikke næringsmarkedet, er andelen i 1. kvartal på hele 73,1 prosent. Det er veldig bra, folket velger elbiler og elbilpolitikken virker.

I næringsmarkedet derimot, er elbilandelen for personbiler i 1. kvartal bare på 33,6 prosent, og det trekker ned den totale elbilandelen i nybilsalget. Leasing- og firmabilmarkedet utgjør om lag halvparten av personbilmarkedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– For at Norge skal nå sine klimamål, må målet om hundre prosent elbilsalg i 2025 nås. Derfor har politikerne bestemt at velger du elbil, får du avgiftsfritak. Mindre forståelig er det at biler med utslipp som leases, også slipper unna en del avgifter, sier Bu.

Derfor mener hun at skal vi nå 2025-målet, er det viktig at elbilpolitikken virker på samme måte både i privatmarkedet og næringsmarkedet.

– Leasingbiler betaler i praksis bare om lag halv moms. Det er en uforståelig skattelette for forurensende bensin- og dieselbiler. Regjeringen må tette skattehullet i leasingmarkedet, om vi skal nå Norges klimamål og sikre størst mulig tilgang på elbiler i bruktbilmarkedet.

Elbilandel i nybilsalget for personbiler per fylke (gammel fylkesinndeling):

Fylke (gammel inndeling)Elbilandel mars 2021
Akershus55,7 %
Aust-Agder47,8 %
Buskerud51,5 %
Finnmark28,1 %
Hedmark50,8 %
Hordaland72,3 %
Møre og Romsdal49,5 %
Nordland44,5 %
Oppland46,3 %
Oslo64,1 %
Rogaland58,5 %
Sogn og Fjordane35,0 %
Telemark47,2 %
Troms39,9 %
Trøndelag56,3 %
Vest-Agder52,1 %
Vestfold59,3 %
Østfold52,7 %

Kilde på alle tall: Opplysningsrådet for veitrafikken

Annonse