1 av 3 ringer 113 for sent: – Viktig at folk ikke nøler med å varsle

5730
Annonse

En tredjedel av Norges befolkning ville ikke prioritert å ringe 113 i en akutt situasjon hvor liv eller helse er i fare. – Koronapandemien kan ha forsterket denne tendensen, sier sjeflege Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Hva ville du gjort dersom du så en person falle om og du ikke klarte å vekke vedkommende? 

1 av 3 nordmenn ville først sjekket puls eller lagt personen i stabilt sideleie.

– Det er vel og bra, men ikke riktig. Det viktigste er å ringe 113 med en gang. 

Det sier Stephen Sollid, sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 

En tredjedel av Norges befolkning ville ikke prioritert å ringe 113 i en akutt situasjon hvor liv eller helse er i fare. – Koronapandemien kan ha forsterket denne tendensen, sier sjeflege Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Foto: Kyle Meyr/Stiftelsen Norsk Luftambulanse

I en nylig gjennomført Norstat-undersøkelse svarte kun 59 prosent at de ville ringt 113 først i et slikt tilfelle.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er en av årsakene til at Stiftelsen Norsk Luftambulanse setter i gang Akuttaksjonen onsdag 17. mars. Årets aksjon handler om å varsle nødetatene i tide – og ikke minst om å senke terskelen for å ringe 113. 

– Vi ser at for mange venter for lenge med å ringe nødnummeret, sier Stephen Sollid.

Sjeflegen tror koronapandemien kan ha forsterket denne tendensen.

– Granskingen til Koronakommisjonen viste at antall sykehusinnleggelser gikk ned i fjor. Vi ser også at andre land har de samme erfaringene. Det er derfor grunn til å tro at pandemien har ført til at flere nøler med å varsle nødetatene.

LES MER om Akuttaksjonen her

– Opplevd at folk ikke vil forstyrre helsevesenet

Redningsmann i Norsk Luftambulanse, Kjetil Leknes, har erfart det samme.

– I vinter har vi opplevd at folk ikke vil forstyrre helsevesenet fordi de har hørt at vi er så presset på grunn av covid-19. Vi hadde en mann med hjerteinfarkt som ikke ringte ambulansen før etter fire dager. Konsekvensene av sen varsling kan bli veldig store, sier Leknes. 

I jobben som redningsmann i luftambulansetjenesten er han opptatt av at folk varsler fortest mulig.

– Hjerte og hjerne er avhengig av blodsirkulasjon, derfor er det så viktig at hjelpen kommer fort. For oss teller hvert minutt. Vi har mange ganger opplevd hvor viktig tiden er for utfallet. Vi rykker ikke bare ut på store og dramatiske ulykker med mye blod, men også ofte ut på hjerteinfarkt og hjerneslag. Begge deler haster veldig.

Du ringer, de avgjør

Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse understreker at en telefon til 113 ikke er det samme som å bestille en ambulanse eller et legehelikopter. Det er opp til helsepersonellet på 113-sentralen å vurdere hvor alvorlig situasjonen er, og hvilke ressurser som skal sendes ut. Du ringer, de avgjør.

– Dersom du kommer i en situasjon der det står om liv eller helse, er det å ringe 113 det viktigste du kan gjøre. Da kommer du ikke bare i kontakt med noen som kan skaffe hjelp, men også noen som kan gi råd og veiledning om hvordan du skal gjennomføre livreddende førstehjelp, forteller Sollid.

Sollid anbefaler også å laste ned appen Hjelp 113. Den er gratis og anbefalt av Helsedirektoratet.

– Den kan gjøre varslingen lettere. Den har knapper for 110, 112, 113 og nærmeste legevakt. I tillegg sender den posisjonen din rett til nødsentralene.

Det kan særlig være en fordel på påsketur i skogen eller fjellet, understreker sjeflege Stephen Sollid:

– Nøyaktige koordinater gjør at ambulanse og legehelikopter finner deg lettere. Det kan spare livsviktig tid.

LES MER om appen Hjelp 113 her

AKUTTAKSJONEN

 • Arrangeres av Stiftelsen Norsk Luftambulanse fra 17. til 27. mars.
 • Årets aksjon handler om å få flere nordmenn til å varsle nødetatene i tide. 
 • Aksjonen er et bidrag til den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv», som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og en rekke organisasjoner.
 • Er du redd for at liv eller helse er i akutt fare? Ikke vent og se – ring 113.
 • Les mer om aksjonen på norskluftambulanse.no/akuttaksjonen

NÅR SKAL DU RINGE 113?

Ved disse tilfellene skal du ALLTID ringe 113:

 • Bevisstløshet
 • Sterke brystsmerter
 • Store pustevansker
 • Plutselig problem med å prate, smile eller løfte
 • Alvorlig skade, store blødninger eller voldsomme akutte smerter

Husk at ingen redder liv alene. Av og til må du ta det første steget. 

Kilder: Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Helsedirektoratet

APPEN «HJELP 113»

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet mobilappen «Hjelp 113».
 • I appen kan du ringe alle nødsentralene (110, 112 eller 113) eller nærmeste legevakt. 
 • Appen sender automatisk melding om hvor du er. Med GPS-koordinatene får luftambulansen og andre nødetater nøyaktig posisjon.
 • Hjelp 113 er lastet ned av 1,7 millioner nordmenn.
 • Når du ringer via appen kan mobilkameraet ditt aktiveres under samtalen. Operatøren på nødsentralen kan dermed se skadestedet med egne øyne, og gi bedre veiledning til den som utfører førstehjelp.

Annonse