Kraftig økning i nabokrangling under korona

5092
Annonse

Nabokrangling har økt med nærmere 50 prosent fra i fjor til i år, viser ferske tall fra Gjensidige.

– Tallene viser at det er mye småkrangling, det vil si at snittsummen går ned mens antallet øker, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. Antall saker (rettshjelp) har gått opp fra 230 til 330 hittil i år sammenlignet med hittil i fjor. Rysstad påpeker at langt fra alle rettshjelpssaker gjelder nabokranglinger, men at trenden er tydelig relatert til korona. 

Under pandemien har folk valfartet til hagesentre og byggemarkeder, og mange ser sitt snitt til å få gjort unna oppussing og prosjekter som har ligget på vent.

– Det er bra at folk er med på å stimulere handelen lokalt. Det trenger butikkene. Vi ser nå at denne økte aktiviteten i og rundt hjemmene fører til flere konflikter, sier Rysstad. 

Dette er kun toppen av isfjellet. – Mange saker blir nok  løst mellom naboene før det går så langt som til advokat, eller det fortsetter å skure og gå og forsure naboskapet i mange år fremover, sier han.

Støy og tre-felling er mest betent
I en tidligere undersøkelse for Gjensidige, svarer en av tre at de har vært i konflikt med naboen. En av ti har måtte ty til advokat for å løse konflikten, og ytterligere ti prosent har vurdert advokathjelp. I undersøkelsen svarer flest at det er støy som er årsak, etterfulgt av beplantning, vei og tomtegrenser.

– Et typisk eksempel er når nye naboer flytter inn, og ikke har samme oppfatning om trær og beplantning, eller ikke er klar over muntlige vei- og eiendomsrettigheter forrige eier hadde med naboene. Å kappe ned trær mens naboen er borte er et annet eksempel. Vår erfaring er at det spesielt er i saker med trær, veirettigheter og uklare eiendomsgrenser, det oftest går så langt at advokater blir koblet inn i saken, sier Rysstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det krangles for flere titalls millioner kroner i året.

– De sakene som meldes til oss, er der kunden har behov for hjelp til å dekke rettsutgifter. Går saken til retten begynner kostnadene å løpe. Innboforsikringen har en dekning på inntil 100 000 kroner til rettshjelp. I snitt koster en nabotvist rundt 40 000 kroner, men enkelte saker kan bli mye dyrere, sier Rysstad.

Rettshjelpsforsikring er inkludert i innboforsikringen og kan være med å dekke utgifter til for eksempel advokat, retten, sakkyndige og vitner.

Vanligste nabotvister som blir meldt til Gjensidige:

  • Trær og busker til sjenanse for utsikt eller sol, eller som blir hogd ned av naboen.
  • Uklare grenser på eiendom.
  • Vedlikeholdsutgifter på privat vei.
  • Nabotvister fra virkeligheten

Eksempler
Hekk til besvær: To naboer kranglet om en hekk som delte eiendommene. Saken endte i et forlik som sa at nabo 1 hadde ansvaret for å holde hekken «presentabel», mens nabo 2 selv kunne beskjære hekken dersom nabo 1 ikke opprettholdt forliket. Det oppsto en tvist etter at nabo 2 «tok seg til rette» etter forliket, mens nabo 1 ikke mente at han hadde vanskjøttet hekken og at den ville bli fin når den fikk vokse vilt.

Krangel om utsikt: Huseier var uenig med naboen om utsikten fra huset sitt. Krangelen eskalerte så mye at naboen dumpet et lass med søppel for å hindre utsikten enda mer.

Skog uten trær: Hytta lå fint til i skogen, med mange trær som skjermet for innsyn, vær og vind. Da hytteeier kom tilbake etter et tids fravær, oppdaget han at skogeieren hadde hugd ned hele skogen og hytta sto alene tilbake i et hogstfelt.

Kilde: Pressemelding fra Gjensidige

Annonse