Alle uregistrerte motorkjøretøy må forsikres

3403
Annonse

Fra 1. januar ble Bilansvarsloven endret. Med noen få unntak skal nå alle motorkjøretøy ansvarsforsikres, selv om skiltene er tatt av.  

Hovedregelen er at har du en uregistrert bil, traktor, ATV eller hvilket som helst motorkjøretøy, må det nå ha ansvarsforsikring. Det gjelder også uregistrerte motorkjøretøy som bare blir brukt på lukket område.

– Vi tror dette kan ha gått mange hus forbi, og kontakter våre kunder som har uregistrerte kjøretøy som må forsikres etter nye regler. Dette gjelder til sammen rundt 6 000 kjøretøy bare for Gjensidige-kundene, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Pål Rune Eklo. 

Tidligere har disse kjøretøyene kunnet oppbevares eller brukes uten forsikring, eller kun med brann og tyveri som forsikringsdekning. Etter de nye reglene i Bilansvarsloven har eier en plikt til også å ha ansvarsforsikring. 

Ansvarsgrensen økes fra 10 til 100 millioner 

I tillegg økes grensen for hvor store erstatninger du kan bli ansvarlig for. Ansvarsgrensen i Bilansvarsloven økes fra tidligere 10 millioner kroner, til 100 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I verste fall kan man uten forsikringen i orden bli sittende igjen med en meget stor regning. Du kan altså etter nye regler bli ansvarlig for å erstatte skader på ting inntil 100 millioner kroner, sier Eklo. Når det gjelder personskader er det ingen begrensning på sum.

Kommer overraskende på mange

Eklo tror det er en god del som ikke har fått med seg de nye reglene som angår mange i blant annet landbruket, bygg og anleggsbransjen, men også vanlig privatpersoner.

– Det finnes unntak, som for eksempel kjøretøy som går under 10 km/t, og kjøretøy som «ikke er i bruk». Dette begrepet trenger imidlertid en presisering. Du kan likevel bli erstatningspliktig hvis for eksempel en bil som ikke er i daglig bruk triller av gårde og skader noe eller noen, forklarer Eklo.

– I utgangspunktet anbefaler vi derfor å forsikre alle uregistrerte motorkjøretøy, uansett om de er i bruk eller ikke. Ansvarsforsikringen koster noen hundrelapper i året, og det er for sent når skaden har skjedd, sier Eklo. 

Har du et uregistrert motorkjøretøy og er i tvil om det må forsikres, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å få avklart det, oppfordrer han.

Bakgrunnen for endringene i Bilansvarsloven er utviklingen i rettspraksisen ved EU-domstolen og en tilpasning til EU sitt Motorvognforsikringsdirektiv (2009/103/EF) – artikkel 3, som sier at erstatningsansvar som kan oppstå ved bruk av motorvogn, skal være forsikret.

Kilde: Pressemelding fra Gjensidige

Annonse