Kystverket først i verden til å ta i bruk ny satellitt-tjeneste

2663
Annonse

Milepæl: For første gang kan Kystverket sende navigasjonsvarsler til polare strøk ved bruk av satellitter.

Store avstander og ekstreme klima- og værforhold i nordlige og polare havstrøk gjør muligheten til å kommunisere ekstra viktig. Det jobbes derfor stadig med å forbedre informasjons- og kommunikasjonstjenester for nordområdene.

Økt maritim sikkerhet i nordområdene

11.desember 2020 ble satellitt-tjenesten SafetyCast satt i operativ drift av satellittselskapet Iridium. Tjenesten inngår som en del av det globale maritime systemet for å sende nød- og sikkerhetsmeldinger (Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS). SafetyCast er den første satellitt-tjenesten i GMDSS som har dekning over hele kloden, inkludert nordområdene.

Norge ved Kystverket har ansvaret for å sende navigasjonsvarsler til et havområde som strekker seg fra Grønland i vest og til den russiske grensen i øst, fra Rørvik i sør og helt opp til Nordpolen i nord. Kystverket har til nå kun nådd områdene fra Svalbard og nordover ved bruk av radiotelegrafi (telex). Telex er utdatert teknologi med dårlig funksjonalitet sammenlignet med moderne satellittsystemer.

– Innføringen av SafetyCast er en milepæl for den maritime sikkerheten i nordområdene. For første gang kan vi nå sende nød- og sikkerhetsmeldinger til polare strøk ved bruk av satellitter. Dette gjør at vi kan være helt sikre på at fartøy som seiler i nordområdene mottar viktige varsler om farer for navigasjon og ferdsel, kommenterer direktør for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, Arve Dimmen.

Innføring av satellitt-tjenester bidrar til å redusere de utfordringene en har med kommunikasjon i nordområdene, med store avstander og værforhold som kan påvirke rekkevidden på radiosamband. Videre er nødkommunikasjonen i nord nylig styrket gjennom etablering av flere radiosender som nå gjør det mulig for Hovedredningssentralen og kystradiostasjonene å ha toveis-talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser i nordområdene.

Artikkelen fortsetter under annonsen


Kystverket først i verden

Kystverket er den første etaten i verden som operativt tar i bruk den nye satellitt-tjenesten. Det er Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø som har ansvaret for å sende ut navigasjonsvarsler til norske kyst- og havområder. Sjøtrafikksentralen har siden mai 2020 gjennomført testing av Iridium SafetyCast, blant annet i samarbeid med kystvaktskipet Svalbard. 1.januar i år tok sjøtrafikksentralen den nye tjenesten operativt i bruk.

Når følger andre land etter? Seniorrådgiver i Kystverket Trond Ski leder panelet i FN’s sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) som koordinerer bruken av satellitt-tjenester i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

– Noen land har startet med testsendinger, mens andre land fremdeles er i planleggingsfasen. Det er derfor vanskelig å anslå når vi har en globalt dekkende nød- og sikkerhetstjeneste på Iridium SafetyCast. Forhåpentligvis vil mye være på plass innen utgangen av 2021, kommenterer Trond Ski.

Kilde: Pressemelding fra Kystverket

Annonse