Anbefaler menighetene å utsette konfirmasjoner til høsten

2232
Annonse

Biskopene i Den norske kirke anbefaler menighetene å vurdere om vårens planlagte konfirmasjoner bør utsettes til høsten. Årsaken er lokale variasjoner i smittetrykk og restriksjoner, og utviklingen i pandemien.

– Biskopene har fått mange spørsmål om det er mulig å gjennomføre vårens konfirmasjoner, og ser at det er store lokale variasjoner i smittetrykk og restriksjoner. Derfor anbefaler vi menighetene å gjøre egne vurderinger ut i fra situasjonen hos seg, sier preses Olav Fykse Tveit. Han er den ledende biskopen i Den norske kirke.

– Det er usikkert når regjeringen åpner for mer aktivitet, og hvilke tiltak som vil gjelde utover våren på grunn av forsinket vaksinering og nye mutasjoner. Derfor bør menighetene legge lokale planer og vurdere om det er nødvendig å utsette konfirmasjonene, fortsetter han.

I 2019 ble 54 % av landets 15-åringer konfirmert i Den norske kirke. En stor andel av konfirmasjonene skjer mellom april og juni. Dette påvirker derfor mange familier.

– Det er ingen som ønsker å utsette konfirmasjonene. Dersom kirken lokalt vurderer at det er nødvendig er det bedre for konfirmantene og deres familier å få beskjed tidlig, sier han og understreker behovet for at menighetene fortsetter å gi god informasjon til de som nå opplever usikkerhet.

Biskopene vil sammen med Kirkerådet kontakte departementet for å etterspørre forutsigbare rammer for våren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er mange planer som blir satt på vent, eller endret. Selv om det er vanskelig å forutsi hvordan våren blir, trenger vi noen tydelige signaler fra myndighetene på hva vi kan vente oss av avstands- og antallsbegrensninger gjennom våren, sier Fykse Tveit.

Kilde: Pressemelding fra Den Norsk Kirke

Annonse