Tunnelvask i Rennfast

1824
Annonse

I uke 4 vil det utføres renhold i Byfjord- og Mastrafjordtunnelen.

Arbeidet i Rennfast starter midnatt natt til mandag. De andre dagene starter tunnelvasken klokken 22.00 på kvelden. Vasken er ferdig klokken 06.00 om morgenen, alle dager mandag til fredag.

Kolonnekjøring: Kolonne kjører kontinuerlig uten kolonnetider.

Nødetater under utrykning kan passere.

Rutebuss i rute og dyretransport med dyr får passere uten ledebil – etter dialog med dirigent.

Når Byfjordtunnelen er ferdig vaska, starter det tilsvarende arbeidet i Mastrafjordtunnelen. Også her blir det kolonnekjøring etter samme mønster.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tunnelvask er viktig for trafikksikkerheten. Renholdet omfatter vegbane, sideareal og vegger, samt sideplassert- og overhengedene teknisk utstyr og installasjoner. I tillegg til tømming av sandfang vil det også kunne forekomme testing av teknisk utstyr og annet nødvendig arbeid.

Kilde: Pressemelding fra Statens Vegvesen

Annonse