Brudd på smittevern i ett av tre tilsyn

3296
Annonse

Arbeidstilsynet har de siste to månedene avdekt brudd på ivaretakelse av smittevern i hvert tredje tilsyn. De fleste bruddene dreier seg om manglende kartlegging og risikovurdering av smittefare.

– Vi opplever at mange arbeidsgivere er opptatt av smittevern og at flere brudd skyldes manglende forståelse av eller kjennskap til regelverket. Derfor håper vi tilsynene våre, der vi både kontrollerer og veileder, kan være et nyttig bidrag for å få ned smittetrykket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

TILSYN MED SMITTEVERN: – Det skal være trygt å gå på jobb, også under en pandemi. Ved å avdekke brudd på ivaretakelse av smittevern som arbeidsgiverne må rydde opp i, kan vi bidra til å bekjempe smitte på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet

Mangler kartlegging og risikovurdering

I midten av november fikk Arbeidstilsynet i oppdrag å prioritere kontroll med at arbeidsgivere ivaretar smittevern. Oppdraget kom som følge av en betydelig økning i koronasmitte. Arbeidstilsynet kontrollerer nå smittevern i de fleste tilsyn.

Siden Arbeidstilsynet fikk oppdraget, er smittevern kontrollert i vel 500 tilsyn. I 34 prosent av tilsynene er det avdekt minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern.

I 31 prosent av tilsynene hadde ikke virksomheten kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset. I 24 prosent hadde ikke virksomheten utarbeidet tilstrekkelige planer for eller iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespredning.

– Selv om virksomheten har gjort noen tiltak for å unngå smitte, er ikke dette nødvendigvis tilstrekkelig dersom de ikke har kartlagt og risikovurdert smittefaren. Vi ser for eksempel at mange virksomheter er flinke til å ivareta smittevernkrav rettet mot kunder, men glemmer å kartlegge områder der egne arbeidstakere kan risikere å smitte hverandre, sier Trude Vollheim.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidstilsynet har gitt flere reaksjoner i form av pålegg. I fire tilsyn er det vedtatt tvangsmulkt som pressmiddel og i tre tilsyn er det vedtatt stans på grunn av overhengende fare for liv og helse

Skal bidra til godt smittevern

Til tross for at det er avdekt brudd knyttet til smittevern i hvert tredje tilsyn, påpeker Vollheim at de fleste virksomhetene er opptatt av å følge reglene.

–  Det viktigste med våre tilsyn, er at vi skal bidra til godt smittevern. Smitteverntiltak på arbeidsplassen er viktig både for den enkelte arbeidstaker og for å hindre ytterligere smittespredning i Norge. Det er også viktig for virksomhetene, for det kan bli kostbart om mange av de ansatte blir syke eller må i karantene og dermed ikke kan bidra i produksjonen, sier Trude Vollheim.

Tilsyn med innkvartering

I tillegg til tilsyn med smittevern ute på arbeidsplassene, fører Arbeidstilsynet tilsyn med innkvartering som tilbys av arbeidsgivere. Her er det gjennomført 92 tilsyn siden midten av november. Det er avdekt mangler knyttet til smittevern i 38 prosent av disse tilsynene.  

– Mange arbeidsgivere har ikke satt seg godt nok inn i reglene som gjelder for innkvartering i karanteneperioden for arbeidstakere som kommer fra utlandet. Alle arbeidstakere skal ha eget rom, eget bad og eget kjøkken eller matlevering når de er i karantene. Kan ikke arbeidsgiver tilby dette, er karantenehotell alternativet, sier Trude Vollheim.

Størst andel brudd i overnatting og servering

Siden midten av november har Arbeidstilsynet funnet andelsvis flest brudd på ivaretakelsen av smittevern i næringen overnatting og servering, etterfulgt av varehandel.

Tilsyn med minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern:

  • Overnattings- og serveringsvirksomheter: 54 prosent
  • Varehandel: 45 prosent
  • Bygge- og anleggsvirksomheter: 27 prosent
  • Industri: 25 prosent

Tilsyn i fiskeindustrien

Vinterfisket, med flere tusen tilreisende arbeidstakere, gjør fiskeindustrien til en av flere prioriterte bransjer for Arbeidstilsynet.

Før årsskiftet ble det i all hovedsak gjennomført digitale og postale tilsyn med denne næringen. Nå følges en del av dette opp ved at det gjennomføres en rekke fysiske tilsyn med smittevern ute i virksomhetene og ved innkvartering som tilbys av arbeidsgiver. Funn fra disse tilsynene vil analyseres etter hvert som de gjennomføres.

Mange tilsyn de neste månedene

Arbeidstilsynet vil nå intensivere tilsynsvirksomheten med norske virksomheter.

I løpet av januar og februar planlegger Arbeidstilsynet å gjennomføre i overkant av 1500 tilsyn hvor ivaretakelse av smittevern er ett av flere tema som kontrolleres.

Kilde: Arbeidstilsynet

Annonse