Hvem har ansvar for snøras fra taket?

1542
Annonse

Takras kan få fatale følger for den som rammes. Det strenge ansvaret for å fjerne is og snø fra taket ligger hos huseier.

– Som huseiere har borettslag og sameier ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Dersom noen får en isklump i hodet, er det stor risiko for at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder også for skader på gjenstander, som for eksempel biler. Fordi skadepotensialet er stort, er også ansvaret strengt. Det skal lite til før huseieren anses for ikke å ha overholdt sine forpliktelser, sier advokat Line C.B. Bjerkek i NBBL.

Ved fare for takras må boligselskapet sørge for at forbipasserende er varslet ved bruk av varselskilt og avvisere, men jobben er ikke gjort før rasfarlig is og snø er fjernet. Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er straffbart. Lokale politivedtekter inneholder gjerne regler om dette, og overtredelse kan føre til bøter og i verste fall fengsel.

– Dersom det er rasfare, skal taket ryddes snarest mulig. Politivedtektene gir en frist på syv dager. Da skal taket være ryddet og avviserne fjernet. Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare. Taket må regelmessig inspiseres. Det er nemlig ikke tilstrekkelig å fjerne is og snø når det først oppdages, sier Bjerkek.

Hun råder også boligselskaper til å forsikre seg om at bygget er i en slik teknisk tilstand at risikoen for snøras er så liten som mulig, for eksempel ved å montere snøfangere. Man har en alminnelig plikt om ikke å utsette andres liv og eiendom i fare.

Kilde: Pressemelding fra NBBL

Artikkelen fortsetter under annonsen
Annonse