Oppdaterte smittevernsråd for skole og barnehagebarn

4291
Annonse

Karmøy Kommune har følgende smittevernsråd for skole og barnehagebarn, samt ansatte:

Når skal barn og ansatte ikke møte i barnehage og barneskole?

 • Når skal barnet holdes hjemme? Når kan det gå tilbake på skolen og i barnehagen? Se veiledende flytskjema fra FHI.
 • Utdypende veiledning kan du lese her: “Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon”.
 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal være hjemme. Dette kan være ett eller flere av følgende symptomer: Hoste, vond hals (vanlig hos barn), feber, hoste, bortfall av smak- og luktesans, slapphet og nedsatt allmenntilstand.
 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte i barnehagen.
 • Hvis barnet er klart bedre etter 48 timer, er testing ikke nødvendig. Hvis barnet fortsatt ikke er i form, bør man kontakte fastlege eller legevakt om barnet trenger legetilsyn. Man skal også kontakte koronatelefonen (tlf 52812360) og få vurdert om barnet skal testes for covid-19. Se veiledende flytskjema fra FHI.
 • Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Foresatte som har luftveissymptomer, som er i karantene eller i isolasjon, skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Når kan barn og ansatte komme tilbake til barnehagen eller barneskolen?

 • Alle kan komme tilbake når man er frisk igjen!
 • Barn som har blitt klart bedre ila 48 timer (uten å bli testet), kan også gå i barnehage og skole når barnet er tilbake i sin vanlige form og er feberfri. Restsymptomer som for eks. snørr, heshet og/eller noe hoste er greit.
 • Andre barn med mer langvarig luftveisinfeksjon og har fått negativ test, kan også gå i barnehage og skole når barnet er tilbake i sin vanlige form og er feberfri. Restsymptomer som for eks. snørr, heshet og/eller noe hoste er greit. Se veiledende flytskjema fra FHI
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
 • Ansatte kan komme tilbake når man har fått bekreftet negativ test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon).

Når skal barnet testes?

 • Barn på barneskole og i barnehage med symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme 48 timer før testing.
 • Dersom luftveissymptomene ikke er tydelig bedre ila 48 timer, bør barnet vurderes for testing.
  Kontakt Koronatelefonen på tlf 52812360.
 • Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.
 • Barn i barneskole/barnehage kan testes kun med halspensel (ikke neseprøve) hvis ønskelig.
 • Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen.

Elever på ungdomsskole og videregående skole

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte på skolen. Testing er aktuelt. Se her for test og elektronisk timebestilling
 • Dersom man har fått bekreftet negativ test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon) kan du møte på skolen.

Fortsatt usikker?

 • Ta kontakt med Coronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for vurdering av test og videre rådgivning.
 • Har barnet ditt en kronisk lidelse (for eks astma eller allergi) som gir mer langvarige restsymptomer, eller kroniske luftveissymptomer, kan barnet være på skole/barnehage når allmenntilstanden er god. Ved nyoppståtte luftveissymptomer, må barnet holdes hjemme. Fastlegen som kjenner barnets tilstand kan også gi råd om hvordan man skal forholde seg.

Kilde: Karmøy Kommunes nettsider

Annonse