Innfører årsgebyr for fritidsbåter

3348
Annonse

I forbindelse med statsbudsjettet innføres det et lavt årsgebyr for fritidsbåter i NOR. Endringen gjelder også næringsfartøy fra og med 7 meter som ikke mottar årsgebyr for sertifisering/fartøyinstruks. Målet er blant annet å sikre et mest mulig korrekt register.

Sjøfartsdirektoratet erfarer at mange ikke melder fra om endringer i registrerte opplysninger i NOR-registeret. For å få et mer ajourført register innføres derfor gebyret. 

– Vi ser at mange ikke opprettholder meldeplikten når fartøy for eksempel selges. Det gir feil i registrerte opplysninger, og er uheldig både for ny og tidligere eier av fartøyet, sier Elisabeth Hvaal Lingaas som er avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratets avdeling for Skipsregistrene.

Avdelingsdirektør Elisabeth Hvaal Lingaas Foto: Marit Nilsen

Enklere å spore forlatte fritidsbåter

Et oppdatert register er også viktig i et miljøperspektiv, for sporing av forlatte fritidsbåter. For næringsfartøy vil det kunne lette gjennomføringen av nødvendig kontroll og tilsyn.

– Dessverre er det slik at mange forlater fritidsbåter uten stor verdi, noe som kan medføre store ekstrakostnader for uskyldige tredjeparter som kommuner og privatpersoner. Ofte er det eier av en kai eller brygge som må ta jobben med å fjerne forlatte båter/vrak, selv om de ikke er eier av fartøyene, sier Hvaal Lingaas.

Hun påpeker videre at et realregister som NOR må være troverdig i form av korrekte opplysninger. I tillegg er det mange fordeler ved å ha fritidsfartøyet sitt registrert i NOR.

Artikkelen fortsetter under annonsen

200 kroner

For å sikre at gebyret ikke utgjør en stor kostnad for de som har fritidsbåt registrert i NOR, settes beløpet til 200 kroner. Eier registrert per 1. januar blir ansvarlig for at gebyret betales. 

Årsgebyr innføres for fritidsfartøy mellom 7 og 24 meter i NOR, samt for de over 24 meter som ikke allerede mottar årsgebyr for sertifisering/fartøyinstruks.

For næringsfartøy innføres gebyret for fartøy fra og med 7 meter, registrert i NOR, som ikke allerede mottar årsgebyr for sertifisering/fartøyinstruks.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2021.

Kilde: Sjøfartsdirektoratets nettside

Annonse