Aldri før i moderne tid har færre omkommet på norske veier

1169
Annonse

– At det i 2020 omkom under 100 i veitrafikken i Norge er historisk. Vi må helt tilbake til 1947 for å se så lave tall, og da var trafikkbildet et helt annet enn i dag. Dette vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne. Vi kan likevel ikke være fornøyde, for vi har en lang vei å gå før tallet er null, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Norske veier krevde 95 menneskeliv i 2020, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen. Det er 13 færre enn i 2019 og altså det laveste tallet siden 1947.

– Samtidig vet vi at for alle de 95 som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort tap. Mine tanker går til disse. Vi har ingen å miste, sier Hareide.

Norge har færrest trafikkdrepte i Europa, både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer. Den positive trenden er et resultat av systematisk, bredt faglig og tverrsektorielt samarbeid mellom myndigheter og interesseorganisasjoner.

– Det har vært jobbet effektivt og målrettet med trafikksikkerhet i flere tiår. Samarbeidet og innrettingen av dette arbeidet er unikt i Europa. Vi har fått sikrere kjøretøy og mer effektive kontroller, og en historisk satsing på utbygging og utbedring av veinettet har hatt effekt, sier Hareide.

Regjeringen vil holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2020 omkom over halvparten i bil og nærmere 20 prosent på MC. Tungbiler var involvert i om lag 30 prosent av dødsulykkene i fjor. 

– At vi i 2020 for første gang i moderne tid har under 100 trafikkdrepte er en milepæl. Det vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne. At antallet som mister livet i trafikken går ned er gledelig, og til stor inspirasjon.Vi har fortsatt en nullvisjon om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken, og framover blir det stadig viktigere å holde oppe trykket i trafikksikkerhetsarbeidet. Til våren legger regjeringen fram en ny Nasjonal transportplan med nye ambisjoner for ytterligere ulykkesreduksjon, sier Hareide.

Annonse