75% av oss vil heller spare 50 000 kroner enn å gå ned i vekt

2021
Annonse

Hele tre av fire nordmenn vil heller forplikte seg til å spare 50 000 kroner i løpet av året enn å gå ned fem kilo. Samtidig foretrekker et flertall å følge en treningsplan fremfor et budsjett.

Ifølge en ny, stor svensk studie av nyttårsforsetter er sjansen for at du skal greie å gjennomføre det du har satt deg som mål større dersom forsettet formuleres positivt.

– Det er helt tydelig at økonomi er viktig for mange nordmenn når de gir sine nyttårsforsett. Stadig flere oppdager at appen vår er et enkelt verktøy for å få oversikten over shoppingbudsjettet. Ikke minst gir den varsler når produkter de har satt på ønskelisten blir satt ned i pris. I 2020 økte antall brukere til mer enn 500 000 hver måned, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad

Ifølge en representativ undersøkelse* Klarna har foretatt er det spesielt de yngre aldersgruppene som heller forplikter seg til å spare penger enn å gå ned i vekt.

Flere eldre enn yngre vil redusere skjermtiden sin

På spørsmål om hva de ønsker å redusere – gjelden eller skjermtid på mobil og nettbrett – oppgir nesten dobbelt så mange over 60 år (32 %) at de helst skulle redusert nettiden. Andelen mellom 18 og 29 år som ønsker det samme er bare 16 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det henger nok sammen med at den eldre aldersgruppen generelt har bedre økonomi og mindre gjeld. De yngre aldersgruppene har derfor mer fokus på å forbedre økonomien sin enn disse i det nye året, sier Elvestad.

Økende interesse for å forplikte seg til å følge en plan for trening

Flertallet av de spurte (53 %) forplikter seg derimot heller til å følge en plan for trening enn et budsjett (47 %). Dette er en signifikant endring fra fjorårets undersøkelse. Da var det færre som ville følge en plan for trening enn et budsjett.

– I de siste månedene har det vært en klar utvikling at nordmenn kjøper stadig mer sports- og friluftsutstyr på nett. I en undersøkelse vi gjennomførte i høst oppga også nærmere halvparten av de spurte at de hadde trent mer ute i løpet av koronapandemien. Det kan være med på å forklare hvorfor flere i år enn i fjor heller vil forplikte seg til å trene etter en plan i det nye året enn å følge et budsjett, sier Elvestad.

Mens trening og å komme i bedre form var det vanligste nyttårsforsettet i fjor, kom det å spare penger på tredjeplass. En av tre av dem oppga ifølge YouGovs nyttårsforsettundersøkelse da at de ønsket å spare mer penger.  

Studie: Lykkes lettere med «positive» nyttårsforsett

Et nytt stort studie fra Universitetet i Stockholm og universitet i Linköping som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLOS ONE, viser at sjansen for å lykkes med nyttårsforsetter er større om du har positive forsett. Det er bedre å ønske å gjøre noe, i stedet for negative forsett om å stoppe å gjøre noe. Ifølge forskning.se betyr det at «jeg skal slutte å spise godteri og gå ned i vekt» kan være vanskeligere å følge enn «jeg skal spise frukt flere ganger om dagen».

I studiet ble 1066 personer med nyttårsforsett fulgt opp et år etter at forsettene ble gitt for å forsøke å påvise hvem som lyktes best. 

* Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 23-28. desember gjennomført til sammen 1006 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år. Spørsmålene ble stilt på følgende måte: «Tenk deg at du hadde muligheten, og du måtte velge mellom de to følgende alternativene. Hva ville du valgt?»

Kilde: Pressemelding fra Klarna

Annonse