Slik skyter du opp fyrverkeri på en sikker måte

2811
Annonse

Nyttårsfeiring forbindes ofte med oppskyting av fyrverkeri, men ikke alle vet hvordan man skal behandle eksplosivene. Ved hjelp av noen enkle råd kan oppskytingen skje under trygge omstendigheter.

I 2008 ble forbudet mot pinneraketter innført i Norge, noe som har ført til at antallet skader som følge av fyrverkeri har gått betydelig ned. Likevel er det årlig 15 personer i snitt som får øyeskader grunnet fyrverkeri. Av de 15 som ble skadet ved inngangen til 2020, var fire alvorlig skadet, og de øvrige 11 moderat alvorlige (kilde: Haukeland Universitetssykehus). Felles for de som har pådratt seg øyeskader ved bruk av fyrverkeri de siste årene er at ingen har brukt beskyttelsesbriller.

– Vi har i en årrekke oppfordret publikum til å bruke beskyttelsesbriller ved oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften. At noen likevel velger å gamble med synet sitt er vanskelig å forstå, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Bruk beskyttelsesbriller under opptenning av fyrverkeri. Foto: Norsk brannvernforening

Siden 2010 har antall øyeskader som følge av fyrverkeri ved feiring av nyttår holdt seg nokså stabilt, viser statistikk. Over de 10 siste årene har til sammen 151 personer fått skader på øyne på grunn av fyrverkeri. Av disse har 48 tilfeller vært karakterisert som alvorlige fra medisinsk hold.

– Fyrverkeri er eksplosiver og må behandles med omhu. Den som skyter opp fyrverkeriet bør forberede oppskytingen mens det er lyst, holde seg edru og bruke beskyttelsesbriller. De som ser på bør holde god avstand og ha beskyttelsesbrillene på, sier Søtorp. Følger man disse reglene sikrer man en trygg inngang på det nye året.

– Ellers ønsker jeg å minne om aldersgrensen på 18 år for kjøp og bruk av fyrverkeri. Kategori 1 produkter, som små stjerneskudd, har 12-årsgrense, sier Søtorp. Han ber også alle som skal skyte opp fyrverkeri om å lese bruksanvisningen nøye.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Brannvernforeningens råd for trygg og sikker håndtering av fyrverkeri:

 1. Forbered oppskytingen i god tid.
  Gjør klart for fyrverkerioppskyting mens det fortsatt er lyst og før festen starter. Finn et egnet sted og gjør det klart til fyrverkeriet som skal plasseres ut på kvelden. Pass på at fyrverkeriet ligger utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Husk å vurdere vindforholdene.
 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.
  Følg de anbefalingene som gis i bruksanvisningen. For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense. Sikkerhetsavstanden kan du lese utenpå fyrverkeriet.

 3. Alle som ser på må stå på trygg og sikker avstand, minimum sikkerhetsavstanden til fyrverkeriet.

  Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig. Pass på at stjerneskudd ikke kommer i kontakt med klær. Det er 12 års aldersgrense for bruk av stjerneskudd i kategori 1.
 4. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.
  Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes, og du må levere det tilbake til forhandleren.
 5. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte. 
  Fyrverkeriet må plasseres på rett og ubrennbart underlag og støttes opp.
 6. Bruk tennstav. 
  En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.
 7. Sitt på huk, tenn lunta og gå.
  Etter at lunta er tent, bør du umiddelbart vende ansiktet vekk og gå til sikker avstand fra fyrverkeriet.

  Bruk beskyttelsesbriller under opptenning for å redusere sjansen for at du skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet.
 8. Bøy deg aldri over fyrverkeri. 
  Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt ut.
 9. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.
  Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk, skal stå i 30 minutter og dynkes grundig i vann før det fjernes. Du må aldri kaste fyrverkeri i søpla, men levere det tilbake til forhandler.
 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.
  I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen din, mens reaksjonstiden øker. La en edru person ta seg av oppskytingen.

Trygg bruk av fyrverkeri er tema i Norsk brannvernforening sin nasjonale kampanje #jegvilse.Kampanjen varer fra 27. til 31. desember, og årets hovedfokus er bruk av beskyttelsesbriller i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Brannvernforening

Annonse