Cramo best på mangfold i byggebransjen

1382
Annonse

– Topp 10 på tvers av alle bransjer i Norge

På kort tid i høst har Cramo både blitt rangert som best i bransjen og tildelt diplom for sin høye score av Equality Check, samt fornyet sin Great Place to Work-sertifisering for tredje år på rad.

– Jeg er svært stolt over at vi kommer ut som best i byggebransjen og blant de 10 beste på tvers av alle bransjer. Det tar jeg som et signal på at vi er på god vei til å skape et åpent og inkluderende arbeidsmiljø og en fremtidsrettet kultur. Samtidig har vi nå fått innsikt i områder hvor vi skal bli enda bedre de neste årene. Jeg er overbevist om at å investere i mangfold er lønnsomt, sier administrerende direktør i Cramo, Thomas Astrup.

Cramo har i flere år jobbet bevisst med arbeidsmiljø, likestilling og mangfold. Nytilsatt administrerende direktør Thomas Astrup har styrket denne satsningen ytterligere og tatt i bruk i Equality Check som et internt innsiktsverktøy. Equality Check brukes også som et mål på hvor bra eller dårlig det står til med mangfoldsarbeidet i Cramo sammenlignet med andre virksomheter i bransjen og på tvers av bransjen.

Equality Check er et digitalt vektøy hvor ansatte anonymt gir karakterer innenfor temaer som eksempelvis like muligheter, ubevisst diskriminering, uønsket seksuell oppmerksomhet og balansen mellom arbeid og fritid. I totalvurderingen har Cramo fått diplom med score 4,3, på en skala fra en til fem.

– Jeg ønsker å jobbe et sted hvor det er plass til alle og Cramo skal være et sted for alle. Mangfold i arbeidsstyrken er udelt positivt for oss, og vil bidra til å gjøre Cramo mer attraktiv som arbeidsgiver og innovativt som selskap, sier Astrup.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Cramo fikk nylig også «Great Place to Work»-sertifikatet for tredje året på rad. Også Great Place to Work baserer seg på en medarbeiderundersøkelse, hvor virksomheten måles på en rekke parametere innenfor troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og felleskap.

– Great Place to Work gir oss et godt rammeverk og en unik innsikt på tvers av hele organisasjonen. Sertifiseringen viser at vi gjør mye riktig. Det er en viktig inspirasjon for oss i det videre arbeidet og ikke minst en viktig anerkjennelse og bekreftelse på at vi har en god arbeidsplass hvor vi har høy grad av tillit til hverandre, sier Astrup.

Digitale plattformer gir tilstandsbevis

Cramo har 225 ansatte fordelt på 25 avdelinger over hele landet og har i alt 9 ulike nasjonaliteter ansatt innenfor et bredt spekter av stillinger fra administrative roller, selgere, kunderådgivere og prosjektledere til mekanikere, montører og elektrikere. Kvinneandelen i Cramo er 16 prosent, noe som er nesten 50 prosent høyere enn kvinneandelen i bransjen.

– Både Great Place to Work og Equality Check gir ansatte anledning til å gi anonyme tilbakemeldinger, og resultatene gir et tilstandsbevis på om organisasjonen oppleves som en god arbeidsplass med like muligheter. En slik kartlegging er en helt nødvendig investering for å kunne iverksette riktige tiltak. Skal vi være en attraktiv og konkurransedyktig virksomhet i fremtiden, så må vi lykkes med å rekruttere både flere kvinner og folk med ulik bakgrunn, sier Astrup.

Great Place to Work er et tredjeparts bevis på at organisasjonen oppleves som en god arbeidsplass av de som jobber der. Man blir målt på en rekke påstander innenfor troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. Se www.greatplacetowork.no

Equality Check, tilbyr et vektøy hvor ansatte anonymt gir karakter til arbeidsgiveren innen likestillings- og mangfoldstemaer, og gjør det mulig å sammenlikne ulike bransjer og arbeidsgivere, og å se på mer detaljerte vurderinger av hver enkelt bedrift. Se https://www.equalitycheck.it

Kilde: Pressemelding fra Cramo

Annonse