Avfall deles inn i farger – forenkler sortering

1243
Annonse

Våren 2020 ble den nye nasjonale merkeordningen for avfall introdusert, gjennom et bransjesamarbeid med LOOP og Avfall Norge i spissen. Ragn-Sells var og er representert i både arbeidsgruppen og styringsgruppen for prosjektet. Nå tar Ragn-Sells merkeordningen i bruk som en av de første private aktørene.

Den nye ordningen er inspirert av det danske merkesystemet som ble innført for noen år siden. Det norske og det danske har svært mange likhetstrekk, de er universelt utformet og følger en rød tråd hva gjelder symbolbruk og farger.

Likt overalt

Merkeordningen deler avfallstyper inn i farger, innenfor hver farge skal de fleste typer avfall ha sitt egen symbol. Symboler og farger blir da like uansett om du er på jobb, hjemme, ute for å handle eller på reise. Så den dagen alle avfallsaktører har implementert den nye merkeordningen, spiller det ingen rolle hvor i landet du befinner deg. Det vil være gjenkjennelig uansett om du befinner deg i Lofoten eller i Oslo. I Norge er dette en aldri så liten revolusjon.

Bente Åsen Sørum som er sjef for marked og kommunikasjon i Ragn-Sells sitter i styringsgruppen for prosjektet:

– Endelig er det jobbet frem en merkeordning som er lik for folk uansett om de er hjemme eller på jobben. Dette vil gjøre lettere å sortere riktig, slik at det blir enda lettere å materialgjenvinne så mye som mulig av avfallet, sier hun.

Bente Åsen Sørum i Ragn-Sells ser frem til å implementere felles nasjonal merkeordning hos Ragn-Sells sine kunder. Foto: Ragn-Sells

Mange emballasjeprodusenter har vist stor interesse for merkeordningen. Alle symboler er utformet slik at de kan plasseres på emballasje til matvarer og andre produkter. Ved at det er samme merking på emballasjen som skal kastes og på avfallsbeholderen, er man sikker på at sorteringen vil bli enda bedre enn i dag. Bama, Orkla og Tine har allerede tatt ordningen i bruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kunder etterspør

Ragn-Sells har rundt 10000 store og små kunder innenfor segmentene bedrift, offentlig og privat. Flere av disse har henvendt seg til selskapet, hvor de lurer på når de kan ta del i den nye merkeordningen. En av de ivrigste har vært eiendomsselskapet Entra.

– En helhetlig merkeordning vil gjøre det enklere for våre ansatte og leietakere å sortere riktig. Vi i Entra ønsker alltid å forbedre sorteringsgraden vår. Derfor er vi veldige glade for at Ragn-Sells allerede nå tar dette i bruk, en felles merkeordning har vi etterlyst i lang tid, forteller Odmund Fintland, leder driftstøtte/eiendomssjef i Entra.

Glidende overgang fra dagens merkesystem

Fra og med 1. desember 2020 starter Ragn-Sells en glidende overgang fra gammelt til nytt merkesystem, hvor gamle merker skiftes ut gradvis. Nettbutikk og nettsider er allerede oppdatert med den nye merkeordningen.

– Det er et omfattende arbeid! Vi har tusenvis av containere og beholdere som vil bli merket om rundt omkring i landet. Alt nytt utstyr som vi bestiller vil ha nye merker, samtidig bytter vi gradvis ut på eksisterende utstyr, avslutter Bente Åsen Sørum.

Kilde: Pressemelding fra Ragn-Sells

Annonse