Historisk julehandelsvekst i Rogaland

1547
Annonse

Virkes julehandelsprognose anslår det kommer til å bli handlet for 5,6 milliarder i Rogaland i desember, en økning på 9,5 prosent fra i fjor.

Prognosen, som er utført av Kvarud Analyse på oppdrag for Virke, viser at bare i desember vil hver enkelt innbygger i Rogaland bruke 11 730 kroner på julehandelen i år. Landsgjennomsnittet er på 11 760 kroner, over 1 100 kroner opp fra i fjor.

– Dette er annerledesåret, og julehandelen er intet unntak. I Rogaland ser vi at det ligger an til sterk vekst i årets julehandel, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke handel.

– Koronapandemien og stengte grenser bidrar til at vi forventer historisk vekst i årets julehandel. Samtidig er det store forskjeller på tvers av bransjer og geografi, og en del virksomheter sliter tungt nå som smittevernstiltakene er strammet inn i igjen.

God julehandel viktig for norsk økonomi

Din og min etterspørsel utgjør om lag halvparten av etterspørselssiden i norsk økonomi, og av dette igjen retter omtrent halvparten seg mot varer. I tillegg utgjør omsetningen i november og desember en stor andel av årsomsetningen i detaljhandelen. En god julehandel er derfor viktig for norsk økonomi, og i år kan det redde mange av virksomhetene som sliter.

Vinnerne i årets julehandel vil i stor grad være de samme som har gjort det bra tidligere i år også, som mat og drikke, elektronikk, lavprisbutikker med bredt vareutvalg og netthandel. Sentrumshandelen i de største byene, hvor bransjer som klær, sko og mote utgjør en stor del av bildet, vil få det tøft på grunn av at så mange sitter på hjemmekontor.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De som lever av det vi putter i kroppen og i hjemmene våre gjør det godt, mens de som lever av det vi putter på kroppen sliter. Klær, sko og mote har vært hardest rammet av koronakrisen til nå og hadde virkelig trengt tidenes julehandel, sier Andersen.

Black Friday blir til Black Week

Trenden mot at deler av julehandelen, med unntak av kjøp av julemat, flyttes fra desember til november vil fortsette i år. I fjor utgjorde novemberhandelen 47,2 prosent av detaljhandelen i årets to siste måneder. I år er det antatt at andelen vil øke til 47,6 prosent.

De siste årene har det vært stabilt høy omsetning på Black Friday, og omsetningen har økt gjennom hele Black Week. Virke mener denne trenden vil forsterkes i år. I år antas det at norske fysiske butikker og norske netthandelsbutikker vil omsette for 3,3 milliarder kroner på Black Friday. Dette vil være et fall på 10 prosent fra i fjor. Omsetningen under «Black Week» anslås imidlertid til 15,5 milliarder kroner, en økning på 1,5 milliarder kroner.

– Utviklingen til en hel tilbudsuke har skjedd over mange år. Pandemien vil antagelig forsterke denne utviklingen med at de gode tilbudene spres over hele Black Week, og dager ellers i november. Kampanjedagene i november blir bare viktigere, og mange vil nok handle mer på nett, sier Virke-direktøren.

Stengte grenser gir midlertidig oppsving

På grunn av koronapandemien vil vi bruke om lag 20 milliarder kroner mindre på reiser, opplevelser og andre tjenester i november og desember i år enn i de samme månedene i fjor. Dette er penger som i år i stor grad vil bli brukt på varer. Stengte grenser gjør at om lag tre milliarder kroner som normalt brukes på mat og drikke over grensa i år vil bli lagt igjen i Norge.

– Et varig bortfall av grensehandel gi grunnlag for mellom 10 000 og 20 000 nye arbeidsplasser i Norge. Dette er arbeidsplasser vi sårt trenger når antallet arbeidsledige har økt med over 100 000 siden februar. Vi har store forventninger til at FrP og regjeringen i statsbudsjettet gjør det som trengs for å hente verdiskaping og arbeidsplasser hjem igjen, og senker de høye særavgiftene som lokker nordmenn over grensen for å handle.

 Julehandelsprognose for hele landet

November (mrd. kroner)Desember (mrd. kroner)Sum nov og desVekst i % nov mot fjoråretVekst i % desVekst i % sum nov og des
Detaljhandel i alt57,363,1120,411,010,010,5
Mat og drikke2427,751,712,013,012,5
Netthandel54,29,230,025,028,0
Øvrig detaljhandel28,331,259,57,06,06,5

Kilde: Kvarud Analyse 

Desemberhandel etter fylke 2020. Omsetning i mill. kr. inkl. mva.
DesemberEndring i desemberhandelen i prosent
Viken14 64014,5
Oslo8 1405,5
Innlandet4 45010,0
Vestfold og Telemark4 80011,5
Agder3 62013,5
Rogaland5 6309,5
Vestland7 3406,5
Møre og Romsdal3 0908,0
Trøndelag5 52010,0
Nordland2 9408,5
Troms og Finnmark2 9507,0
Hele landet63 13010,0

Kilde: Kvarud Analyse

Desemberhandel (kroner inkl. mva) per innbygger i desember 2020
VIKEN11800
OSLO11740
INNLANDET11980
VESTFOLD OG TELEMARK11440
AGDER11790
ROGALAND11730
VESTLAND11520
MØRE OG ROMSDAL11660
TRØNDELAG11770
NORDLAND12190
TROMS OG FINNMARK12120
HELE LANDET11760

Kilde: Kvarud Analyse

Annonse