Gjeninnfører bøter

861
Annonse

Ved innføring av ny havne- og farvannslov kunne brudd på fartsgrenser til sjøs ikke straffes med forenklet forelegg. Nå foreslår Samferdselsdepartementet igjen å innføre denne muligheten for politiet.

– Trafikksikkerhet til sjøs er like viktig som til lands. Derfor har vi nå jobbet for igjen å innføre forenklet forelegg for brudd på fartsgrenser til sjøs. Det gjør det enklere å handheve bruddene for politiet, og bidrar forhåpentligvis til at flere holder fartsgrensen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet fremmet i dag flere forslag til endringer i havne- og farvannsloven. Å gjeninnføre forenklet forelegg for brudd på fartsgrenser er ett av disse. I tillegg er det ønskelig å få klarlagt hjemmelen for statlig tilsyn med kommunen sin innkreving av farvassavgift og å gi departementet hjemmel til å gi instruks om vrakfjerning. Det er også forslag om enkelte mindre endringer samt språklige justeringer i noen føresegner.

Kilde: Samferdselsdepartementet

Annonse