Omega styrker arbeidet for en bærekraftig byggebransje

2097
Annonse

Infobric og Omega PS AS har avtalt å gjøre en felles satsing på IT-løsninger for en bærekraftig og ryddig bygge- og anleggsbransje. Det felles eide selskapet HMSREG AS skal levere systemer og tjenester som effektiviserer hverdagen for seriøse aktører og bidrar til kampen mot arbeidslivskriminalitet og for rettferdig konkurranse.

HMSREG AS har som formål å levere IT-løsninger som støtter FNs bærekraftsmål om varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. HMSREG sikrer at alle mannskaper på en byggeplass har et etablert ansettelsesforhold til en godkjent leverandør på prosjektet. Sammen vil Infobric og Omega bidra til bedre forutsetninger for en sikker, transparent og økonomisk holdbar bransje på våre eksisterende markeder i Skandinavia og nye europeiske markeder. Selskapet skal gjøre seriøsitetsarbeidet enklere for sine kunder gjennom et aktivt samarbeid med kundene, myndigheter, bransjens organisasjoner og andre aktører.

– Arbeidet med å hjelpe våre kunder til å skape en bærekraftig byggebransje har vært en viktig del av Infobrics oppdrag fra starten. Gjennom å kombinere Omegas erfaring med å skape en standard for bedre kontroll i bransjen i Norge med Infobrics kunnskap i å utvikle smarte digitale verktøy i nært samarbeid med byggebransjen i Sverige, bygger vi en sterk plattform for å bidra til seriøsitetsarbeidet for bransjens aktører. Sammen kan vi skape enda bedre løsninger, sier Dan Friberg, administrerende direktør for Infobric.

HMSREG ble utviklet i 2016 gjennom et samarbeid mellom Omega og Oslo kommune. Formålet var å skape et system som kan hjelpe bransjens aktører til å samarbeide om å følge opp lover, regler og kontraktskrav. På kort tid har HMSREG fått en stor utbredelse både hos offentlige byggherrer og større entreprenørselskaper i Norge. Løsningen har også blitt tatt i bruk av kunder både i Sverige og i Danmark. I dette arbeidet har Infobric vært den viktigste leverandøren av informasjon til HMSREG. Dette samarbeidet har dannet grunnlaget for etableringen av HMSREG AS. Infobrics aktivitet med kontroll på byggeplassen vil fortsette som før i Infobric og HMSREG vil fremdeles være åpent for andre adgangskontrollsystemer.

Omega har siden 2016 gått fra å ha sitt primære fokus mot olje- og gass-industrien til å bli en betydelig aktør i byggebransjen. I dag benyttes Omegas prosjektløsninger av flere av de store statlige byggherrene og på viktige infrastrukturprosjekter i Norge. Ved å fisjonere HMSREG-aktiviteten ut i et eget selskap, ønsket Omega å gi mulighet for videre vekst gjennom mer formelt samarbeid med andre aktører.

– For oss betyr etableringen en styrket satsing på dette arbeidet, sier daglig leder i Omega PS, Svein Tore Haraldseid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Vi har hatt en fantastisk reise med HMSREG, nå tror vi at det kan skapes nye synergier og bedre løsninger ved å gi denne aktiviteten egne bein å stå på og gjennom denne felles satsingen sammen med Infobric.

Kilde: Pressemelding fra Infobric

Annonse