Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november

1406
Annonse

Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november. Det betyr at alle henvendelser om skatt skal rettes til Skatteetaten.

Det er en historisk endring når hele skatte-Norge samles i én etat. Nesten 1100 ansatte overføres fra kommunene til Skatteetaten, sammen med oppgavene sine.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av eiendomsskatt og kommunale avgifter.

 – Nå trenger du ikke lenger vurdere om du skal henvende deg til kommunen eller Skatteetaten når du trenger hjelp med skatt – du får svar på alle skattespørsmål på ett sted, forteller skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Hvor treffer du Skatteetaten?

På skatteetaten.no finner du svar på de fleste spørsmål, og du har mulighet til å sende inn spørsmål og søknader, og bestille utskrifter og klager.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra 1. november kan du blant annet endre kontonummer for tilbakebetaling av skatt, få svar på spørsmål om trekk i lønn, bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift og klage på feil forskuddstrekk. Ved å gå inn via nettsiden kan du sende skriftlige henvendelser.

Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten i andre kanaler, som chat, telefon 800 80 000 og Facebook (Skatten min og Skatten min bedrift).

Du kan bestille time til enkelte tjenester

Skatteetaten har kontorsted 57 steder i landet. Oppmøte i skranken ved skattekontorene skjer etter timebestilling.

– Det er viktig å merke seg at på grunn av koronasituasjonen er skrankeveiledning kun tilgjengelig for tjenester som krever personlig oppmøte, sier Schanke Funnemark.

Du kan bestille time og møte opp hvis du skal søke om skattekort for første gang (kun utenlandske statsborgere), melde flytting til Norge, få utført ID-kontroll, gjennomføre DNA-test eller bekrefte farskap.

Kilde: Pressemelding fra Skatteetaten

Annonse