Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) – Råsterke finalister i «Årets Unge Rådgiver»

1367
Annonse

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i år hatt gleden av å få inn rekordmange og råsterke nominasjoner til konkurransen «Årets Unge Rådgiver». Juryen fikk derfor en krevende oppgave med å velge ut de aller mest talentfulle og dyktige finalistene, men valget falt til slutt på: prosjektlederen Safra Lello (Sweco), smartteknologi-eksperten Eirik Bjørnstad (Multiconsult) samt ekspertene innenfor bruteknologi og parametrisk design Krzysztof Wojslaw (Sweco) og Andreas Bratlie (Norconsult). Vinneren offentliggjøres på RIFs Høstwebinar 5. november.

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde, med vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet. Gjennom å hedre dyktige rådgivere under 35 år bidrar prisen til å vise mangfoldet i næringen og å skape forbilder for andre.

I 2020 er det gjort en justering av kriteriene fra tidligere år. Justeringen skal gjøre det lettere å sammenligne nominasjonene som kommer i de to kategoriene prosjekteringsleder og fagekspert. Det har vært en hensikt å favne bredere med kategorien «Leder av bygge- og prosjekteringsoppdrag» og å treffe flere fagretninger innen ledelse og styring. 

– Med justeringen av kriteriene for kategorien prosjekteringsleder- og byggeleder har vi fått rekordmange nominasjoner både innenfor denne kategorien, men også totalt . Årets Unge Rådgiver 2020 vitner om dyktige talenter over hele landet og med god spredning i alder, kjønn og kompetanse. Juryen mener at det er et imponerende høyt nivå, og at nominasjonene jevnt over er godt gjennomarbeidet, sier Ari Soilammi som er fung. adm. direktør hos RIF. 

Det er medlemsbedriftene til RIF som selv nominerer kandidatene, basert på utvalgte kriterier. De nominerte kan blant annet skilte med å være representert på internasjonale fora og i akademiske kretser, så vel som å være viktige ressurser internt og i prosjektene – og får meget gode tilbakemeldinger fra oppdragsgivere.

– De fire finalistene har, til tross for sin unge alder, allerede markert seg med tyngde innenfor sine områder, og vi har stor tro på alle fire vil sette store spor etter seg i byggenæringen fremover, avslutter Soilammi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi (RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Janicke Garmann (RIFs Hovedstyre), Arve Brekkhus (Byggeindustrien), Kristoffer Presthus (URIF), samt Trond Cornelius Brekke (RIF). Vinneren offentliggjøres på RIFs Høstwebinar 5. november, som det er kostnadsfritt å delta på.

Prosjektleder Safra Lello, Sweco Norge (34 år)

Prosjektleder Safra Lello, Sweco Norge (34 år)

Safra er opprinnelig fra Sri Lanka, og i 2006 ble hun, som eneste kvinne, tildelt et stipend som gjorde det mulig for henne å ta en bachelorgrad ved Hong Kong University. Bachelorgraden omhandlet bygg-og miljøfag, og hun ble tildelt den internasjonale prisen for «Beste Bacheloroppgave» av «The American Society of Civil Engineers, Hong Kong»for sin bacheloroppgave. Hun fortsatte sine studier ved Hong Kong University of Science and Technology, hvor hun fullførte en mastergrad i bedriftsledelse. Safra ble headhuntet til Sweco Norge AS i mars 2019 og jobber som gruppeleder for Prosjektadministrasjonsgruppen i Steinkjer, hvor hun har personal-og resultatansvar for ni medarbeidere. Før hun kom til Sweco, jobbet Safra som prosjektleder for Implenia Norge. Safra har et pågangsmot og en drive som gjennomsyrer alt hun gjør, og hennes lederskap er preget av karisma, selvtillit og autoritet. 

Da Safra begynte i Sweco var PA-gruppen preget av nedskrivninger og dårlig kontroll. Hun kurset samtlige medarbeidere i prosjekteierstyring og prosjekteringsledelse, og arbeidet har gitt resultater. I disse dager leder Safra arbeidet med å etablere et eget ICE-rom på Steinkjerkontoret, og er en viktig drivkraft for økt bruk av samtidig prosjektering internt. Til tross for sin korte fartstid i selskapet, har hun bidratt til å løfte prosjektadministrasjonsfaget i regionen betraktelig –noe som gjenspeiles i gruppens resultater. Etter at hun overtok i 2019, leverer gruppen nå en solid positiv bunnlinje, har en imponerende høy faktureringsgrad og har løftet timeprisene sine betydelig.

Fagekspert Eirik Bjørnstad, Multiconsult (34 år)

Fagekspert Eirik Bjørnstad, Multiconsult (34 år)

Flere kunder hevder at Eirik er Norges fremste smartbyggrådgiver. Han har med sin nysgjerrighet, faglige kompetanse, kunde-, marked- og forretningsforståelse opparbeidet seg et navn innenfor rådgivning av smarte bygg, og er en svært ettertraktet ressurs både internt og eksternt. Kombinasjonen av innsikten i morgendagens løsninger sammen med erfaring fra tradisjonell automatisering gjør at Eirik ofte velges foran vesentlig mer erfarne rådgivere. Han tar kunden med på en reise ved hjelp av gjennomføringsmodellen, fra å identifisere behov, sette krav til funksjoner og systemer, og frem til valg av konkret teknologi og leverandører.

Eirik er smartbygg-, automasjonsingeniør og ITB-rådgiver. Han har teknisk bakgrunn som elektriker og er utdannet elektroingeniør med spesialisering innen automasjon, og har i tillegg en mastergrad i ledelse. Bachelorprosjektet omhandlet energieffektiv byggautomasjon og bruken av NS3935 – Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner. Masteravhandlingen fikk prisen “School of Management Head of School Prize: Best Graduating Student in a Master’s Degree in the School of Management for 2012” ved Curtin University i Perth, Australia. 

I Multiconsult har Eirik blant annet vært leder for kompetansenettverket for elektroteknikk med over 200 medlemmer. Han har også vært miljøpådriver og ansvarlig for utviklingen av Multiconsult sin bærekraftsveileder «Grønt i oppdrag» for elektrofaget.

Fagekspert Krzysztof Wojslaw, Sweco Norge (30 år)

Fagekspert Krzysztof Wojslaw, Sweco Norge (30 år)

Krzysztof begynte i Sweco i 2016, og kom da fra Spenncon AS hvor han jobbet som prosjekteringsleder. I Sweco jobber han som fagekspert på parametrisk design og VDC, og inngår i Swecos brugruppe. 

Krzysztof har en mastergrad i konstruksjonsteknikk fra NTNU og et VDC-sertifikat fra Stanford. Han har lenge markert seg som en spydspiss innen parametrisk design, og i oktober vant prosjektet «Randselva bru» prisen for «Årets beste BIM-prosjekt» under Tekla Global BIM Awards. Randselva bru er verdens største modellbasert bru som prosjekteres og bygges tegningsløst. I dette prosjektet har Krzysztof bidratt med utvikling og implementering av nye teknologier, i tillegg til at han har hatt koordineringsansvaret for teamet som jobbet med parametrisk design. Resultatet av Krzysztofs arbeid er parametrisk designverktøy som senker prosjekteringstiden på avanserte samferdselskonstruksjoner betraktelig. 

Han bidrar også i nasjonale og internasjonale fora for å videreutvikle verktøyene, og gjør sin kunnskap tilgjengelig for andre gjennom interne kurs, eksterne foredrag og som aktiv formidler i sosiale medier. Krzysztof er en av grunnleggerne av bloggen «BIMCorner» som i løpet av ett år har blitt en av bransjens mest populære blogger, med mer enn 75.000 besøkende fra 190 land. Han har også skrevet guiden; «5 Steps to learn Parametric Design», som viser hvordan man kan lære seg parametrisk design. Guiden er gratis og har over 5000 nedlastninger. 

Fagekspert Andreas Bratlie, Norconsult (34 år)

Fagekspert Andreas Bratlie, Norconsult (34 år)

Andreas har siden han startet i Norconsult 2017 gått i bresjen for overgangen fra tegninger til heldigitale leveranser for bruer og andre samferdsels-konstruksjoner. Gjennom sin engasjerende og nysgjerrige væremåte, i kombinasjon med faglig tyngde, har Andreas bygget opp et miljø som nå leverer høy kvalitet gjennom innovative heldigitale tegningsløse prosjekter. 

Sin akademiske bakgrunn har Andreas fra NTNU hvor han tok en mastergrad i konstruksjonsteknikk. Andreas har i Norconsult utvist en unik innsikt i både faglige problemstillinger innen bruprosjektering og kunnskap om BIM, og kombinert dette med en leken kreativitet for samferdselskonstruksjoner. Andreas er leder for Norconsults satsing på visuell programmering, og har på eget initiativ startet en dialog med Vegdirektoratet for å endre premissene i regelverket for heldigitale leveranser slik at bransjen som helhet kan løfte seg.

Andreas har blant annet stått på scenen under Den Kloke Teknologi og har i år, i sterk konkurranse, blitt innvilget en sesjon under verdens største BIM-fora, Autodesk University i Las Vegas.

Kilde: Pressemelding fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Annonse