Nitrogenlevering i rør til Equinor Kårstø gir sikkerhets- og miljømessige fordeler

1291
Annonse

Equinor sitt gassanlegg på Kårstø er det største i sitt slag i Europa (Gassco er operatør, Equinor er TSP, Technical Service Provider). Anlegget spiller en nøkkelrolle i transport og behandling av gass og kondensert lettolje fra mange norske olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel. 

Om lag 30 felt er linket til Kårstø via rør, og cirka 90 millioner kubikkmeter gass distribueres gjennom anlegget hver dag. 

Inntil nylig leverte Linde flytende nitrogen til Equinor Kårstø med tankbil. I fjor signerte Equinor og Linde imidlertid en tiårig avtale om levering av nitrogen i rør. Nitrogenet leveres dermed i gassform direkte fra Lindes luftgassfabrikk til Equinors anlegg. 

Nitrogenleveransene til anlegget er nå i gang, og den nye rørledningen bidrar til å øke sikkerheten betraktelig ettersom behovet for tungtransport både inn til og inne på anlegget reduseres. Dette har også miljømessige fordeler. Ergo; en vinn-vinn situasjon for både Equinor og Linde sett fra et sikkerhets- og miljøperspektiv.  

«Med denne rørledningen eliminerer vi behovet for lasting og tømming fra tankbiler. Dette forbedrer sikkerheten kraftig for våre medarbeidere og øker effektiviteten», forklarer Karl Børge Ask, leder for den operasjonelle støttefunksjonen på Kårstø. «Med dette grepet reduserer vi også antall potensielle tennkilder, hvilket er essensielt på et gassanlegg.»

På Kårstø separeres våtgass fra rikgass og splittes opp i produkter som propan, butan, isobutan, nafta og etan. Produksjonen av flytende propan (LPG), etan og lettolje fylles på om lag 700 tankskip per år, noe som gjør Kårstø til verdens tredje største LPG-produsent. 

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Denne on-site løsningen gir bedre fleksibilitet, hvilket er veldig positivt. Tidligere måtte vi logge nitrogennivået for å være sikre på at vi alltid hadde nok nitrogen til kommende produksjonsaktivitet. Nå er ikke dette lenger nødvendig. Med rørleveransene har vi det nitrogenet vi trenger til enhver tid og kan enkelt håndtere en større produksjonstakt.

Nå er vi utstyrt for fremtiden og eventuelle utvidelser av anlegget om behovet for nitrogen skulle øke,» avslutter Karl Børge Ask.

Elin Duus Foto:Unni Bekkevold

«Jeg er veldig glad for at vi har fått til denne avtalen med Equinor», sier Elin Duus, On-site Account Manager i Linde.

«At vi leverer nitrogen i rør direkte fra vår fabrikk er helt i tråd med vår visjon om å tilby bærekraftige løsninger for kundene våre. Både Equinor og Linde oppnår sikkerhets- og miljømessige fordeler med denne løsningen», konkluderer hun.

Fakta om Equinors prosessanlegg på Kårstø

Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag. Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat/lettolje fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel.

Rundt 30 felt er knyttet opp til Kårstø via rørledninger. Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og kondensat/lettolje inn til anlegget. Der blir de tyngre komponentene skilt ut. Resten, som kalles tørrgass eller salgsgass, blir sendt videre i rør til kontinentet.  

Den første gassen kom til anlegget 25. juli 1985, og den første tørrgassen ble sendt fra Kårstø til Emden i Tyskland 15.oktober samme år. Fra 1993 har anlegget også kunnet motta og stabilisere kondensat fra Sleipner-feltet. I 2000 var anlegget klar til å motta gass fra Åsgard og andre felt i Norskehavet gjennom rørledningen Åsgard Transport. Fra 2014 har anlegget kunnet motta og stabilisere kondensat/lettolje fra Gudrun-feltet. 

De siste utbyggingene på Kårstø har medført en stor økning av anleggets kapasitet til å motta og prosessere gass. Rundt 90 millioner standard kubikkmeter rikgass kan hvert døgn strømme gjennom anlegget. 

VÅTGASS

Ved prosessanlegget skilles våtgass (NGL – Natural Gas Liquids) ut fra rikgassen og splittes til produktene propan, normal butan, isobutan, nafta og etan. Propan lagres i to store fjellhaller (kaverner) med en samlet kapasitet på 90.000 tonn. Normal butan, isobutan, nafta og etan blir lagret i tanker. 

Den store produksjon av LPG, etan og stabilisert kondensat/lettolje fører til rundt 700 skipsanløp i året. Kårstø-anlegget er rangert som verdens tredje største LPG-produsent. 

TØRRGASS 

Tørrgassen eksporteres fra Kårstø gjennom rørledningen Europipe II til Dornum i Nord-Tyskland og gjennom Statpipe og Norpipe til Emden.  

Kilde: Pressemelding

Annonse