Ikke senk lista når du ansetter folk med hull i CV-en

1367
Annonse

Under Ferds Sosent-konferanse om økt lønnsomhet med fordomsfri rekruttering, fikk norske virksomheter kunnskap og verktøy som gjør det lettere å rekruttere folk med hull i CV-en.

CEO i Simployer, Thorfinn Hansen deltok i samtale med HR-direktør Vibeke Reiling i Fürst. De er begge brennende opptatt av at når de rekrutterer folk med hull i CV-en er det en nødvendighet at det er til reelle stillinger, og ikke til kaffekoking med mindre det faktisk er arbeidsbeskrivelsen.

Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. Foto: Marianne Reese-Larsen/Simployer

– For å få dette til må det foreligge en ordentlig jobb med reelle arbeidsbeskrivelser, sier Reiling. Vi finner ikke på stillinger for å kunne ansette folk med varierende bakgrunn. Å være en del av et team er viktig hos oss, understreker Reiling.

Både Fürst og Simployer er enige om at riktig opplæring og inkludering på arbeidsplassen er vesentlig for å lykkes. Det kan ikke være en halvhjertet sideaktivitet hvor man sier at her skal du få være og lære uten at det faktisk er satt inn i et system som gjør at personen får anledning til å lykkes. Både ledere og kolleger må sørge for at personer lykkes i jobben sin, både de med hull i Cven og de med null hull.

Hansen sier seg enig i holdningen og utdyper dette med viktigheten av at man ansettes i en reel stilling og ikke en midlertidig innsats.

– Det at man skal inn og fylle en stilling gjør at kollegene investere i denne personen på en helt annen måte enn om det er et veldig midlertidig tiltak, sier Hansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stillingsutlysningen bør være romslig

Selve utlysningen er også viktig for at folk skal tørre å søke på stillinger, og det er viktig å ikke fastlåse utlysningen med drømmekandidaten. Mange som kommer fra utenforskap har ofte sterk motivasjon og lojalitet til de som gir dem en mulighet. Ulike bakgrunner kan bidra til et mer mangfoldig arbeidsmiljø, bedre trivsel og styrket bunnlinje.

Klarer man å investere i folk som kommer skjevt inn i arbeidslivet, så er jeg helt overbevist om at du har en lojal og sterk medarbeider som gjør alt for den virksomheten som har gitt dem en mulighet, sier Hansen og fortsetter;

– Vi rekrutterer i hele bredden, og det som er viktig er å ikke grovsile for automatisk, involvere den lederen om skal ha ansvaret slik at vi kan se forbi Cven og se hele mennesket. Man må kunne basisferdighetene i jobben, men trenger ikke å være hundre prosent skolert for å jobbe i Simployer, men ha en motivasjon og vilje til å lære og ville utgjøre en forskjell for kunder, kolleger og medarbeidere, gjentar Hansen.

Lønnsom drift er viktig

Det å drive lønnsomt er viktig, og bedrifter har et ansvar for å skape gode arbeidsplasser for kunder, arbeidstakere og eiere.

– Alle mennesker har et samfunnsansvar, og vi som bedriftsledere har en mulighet til å ta dette et steg videre. Vi må stille krav til rekrutteringsprosessen, men også til NAV for å få tak i folk som kan gjøre et reelt arbeid i en reel jobb selv om Cven ikke er helt polert, sier Hansen.

Simployer skal nå sammen med Ferd jobbe med å styrke fokus på mangfold og inkluderende arbeidsliv blant Ferd-selskapene.

Kilde: Pressemelding fra Simployer

Annonse