Skal jobbe for et mer aldersvennlig Norge

1302
Annonse

Norge skal bli mer aldersvennlig, og som en del av regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet» etableres et nasjonalt kompetansesenter for et aldersvennlig Norge i Ålesund. Satsingen dreier seg om de friske eldre og de ressursene denne gruppen representerer, og skal ledes av Wenche Halsen (63) fra Åndalsnes.

Wenche Halsen

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn – «Flere år – flere muligheter» – viser til at alle sektorer har virkemidler for å fremme et aldersvennlig samfunn slik at eldre mennesker kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig.

I nærmere to år har vi hatt et nasjonalt program og et råd for et aldersvennlig Norge. Senteret i Ålesund skal videreføre programmets arbeid, som er blitt ivaretatt av Helsedirektoratet, og være sekretariat for rådet for et aldersvennlig Norge. Sentret blir en seksjon i Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet.

– Det er en fantastisk mulighet jeg er gitt her. Jeg er selv midt i målgruppen for dette viktige arbeidet. Vi blir flere eldre, vi lever lenger og mange av oss lever som pensjonister i nærmere 30 år. Vi er viktige ressurser som må involveres, samtidig som vi selv må bidra, sier Wenche Halsen.

– Vi er fornøyd med å ha fått Wenche til å lede senteret og satsingen i Ålesund. Hun kjenner feltet etter mange år med oppdrag for Helsedirektoratet. Hennes kommunikasjons- og kampanjeerfaring er av stor betydning i dette arbeidet, sier Øyvind Giæver, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Oppgaver vil være kampanjearbeid for planlegging av egen alderdom, involvering av eldre i planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn, partnerskapsordning for aldersvennlige organisasjoner, institusjoner, bedrifter og virksomheter og hvordan ivareta seniorressurser i arbeidsliv og frivillig arbeid. Arbeidet støttes av rådet for et aldersvennlig Norge som består av lederne for et bredt spekter av organisasjoner, samfunnsaktører og næringsliv. Rådet ledes av Trude Drevland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg ser frem til å jobbe videre med Wenche. Som strateg og kommunikasjonsrådgiver har hun vært en viktig ressurs for rådet. Hun har god innsikt i feltet og et stort nettverk. Det er av stor betydning for det arbeidet som rådet skal gjøre. Jeg er svært glad for at vi kan fortsette vårt utmerkede samarbeid. Wenche er et meget godt valg, sier Trude Drevland.

Senteret vil bestå av fire – fem medarbeidere og skal samlokaliseres med det nasjonale eldreombudet i Ålesund. Byen er vurdert som et sentrum for landets fremtidige eldresatsing. Wenche Halsen starter i stillingen 1. februar 2021.

Kilde: Pressemelding fra Rådet for et aldersvennlig Norge

Annonse