Ett av fem foretak har fått økonomisk hjelp i 2020

1244
Annonse

Den nye statistikkbanken er lansert i dag. Den gir løpende informasjon om hvordan næringslivet har benyttet seg av eksisterende og ekstraordinære støtteordninger gjennom koronakrisen.

– Tallene viser at privat sektor har fått betydelig støtte så langt i 2020 og at regjeringens tiltak treffer bredden i næringslivet. Dette er viktig for å sikre at også de mest utsatte næringene våre overlever krisen og at flest mulig kommer tilbake i arbeid over hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Flesteparten har søkt hjelp for første gang

Hittil i år har over 43 000 unike foretak fått bidrag fra det næringsrettede virkemiddelapparatet og kompensasjonsordningen gjennom Skatteetaten. I tillegg har 60 900 foretak benyttet seg av refusjons- og/eller permitteringsordningen gjennom NAV. Flesteparten har ikke mottatt støtte fra virkemiddelapparatet tidligere.

– Den nye statistikkbanken vil bidra til større åpenhet. Den vil også være et nyttig verktøy når vi skal gjøre nye vurderinger av situasjonen i næringslivet og hvordan de ulike ordningene treffer, sier Iselin Nybø.

Kilde: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Annonse