Øker tross fallende marked

1850
Annonse

Byggebransjen har vært veldig påvirket av Corona-situasjonen, men selv om salget av nye boliger går ned for bransjen generelt, så har 2020 vært et strålende år for VestlandsHus. Denne uken kunne de melde om både økt salg og igangsetting. Daglig leder Lars Erik Vinje er fornøyd med 2020 så langt: «Salget har ut september økt med 20% sammenlignet med fjoråret, og vi har igangsatt like mange boenheter ut september, som vi gjorde i hele 2019, så dette ligger an til å bli et rekordår for oss», sier han stolt.

De tre siste årene har VestlandsHus tredoblet antall bygde enheter, og Vinje er tydelig på hva han mener har vært noe av nøkkelen til den store veksten: «Vi har jobbet mye med å forenkle arbeidsflyten for forhandlerne, og forbedre sluttkundens opplevelse, og vi har blant annet investert i nytt CRM-system og KS-system. I tillegg har vi bygget opp organisasjonen for å kunne følge opp og være mer tilgjengelig for forhandlerne våre, noe som gir oss en mye større nærhet til vårt nett av forhandlere. Dette ser vi gir stor uttelling», sier Vinje. Videre sier han at han tror dette er litt av nøkkelen til at antallet forhandlere også har økt stort de siste årene. I 2020 har VestlandsHus så langt knyttet til seg hele 7 nye forhandlere over hele landet.

Følgende forhandlere har signert med kjeden i år:

  • A. Hammerø AS i Molde
  • Rette Bygg AS i Arendal
  • DreambyggAS i Tyristrand
  • Glass og ByggteknikkAS på Stord
  • HanteraAS i Haugesund
  • Vestlandsbygg Florø AS i Florø
  • Ålesund Boligutvikling AS i Ålesund

VestlandsHus har store ambisjoner også for fremtiden, og nå ruster de seg for videre vekst, og øker nå staben på kjedekontoret med 2 stillinger: en konseptutvikler, som vil jobbe med å forbedre, videreutvikle og optimalisere kjedekonseptet for å gjøre hverdagen til forhandlerne enklere, og skaffe merverdi til kjeden, og en systemutvikler, som skal sørge for at vi er rustet for morgendagens marked, der et digitalt fokus er ekstremt viktig. «Covid-19 har kanskje gitt oss noen utfordringer, men det har på mange måter gjort at vi jobber annerledes enn før, og nå går vi ut og søker etter personer til disse nye stillingene i hele landet. Vi bygger et selskap rustet for fremtiden, og dette gjelder også hvordan vi ser på vår egen organisering – vi jobber godt via digitale løsninger, og søker rette personer, uansett hvor disse er lokalisert», påpeker Vinje. 

Kilde: Pressemelding fra Vestlandshus

Annonse