Høyaktuell analyse av Putin i ny bok

1763
Annonse

Hans-Wilhelm Steinfeld med høyaktuell analyse av Putin i ny bok

Vladimir Putin har nå styrt Russland i 20 år. Denne høsten er Hans-Wilhelm Steinfeld aktuell med en ny bok om Putin. Boken lanseres 22. oktober og byr på Steinfelds analyse av utviklingen til den russiske presidenten fra han var KGB-agent i Øst-Tyskland høsten 1989 da Berlin-muren falt. 

Når mistet Putin Vesten, og når mistet Vesten Russland?
-I motsetning til åpenheten, eller «glasnost», fra 1980 og 1990-tallet, har Vladimir Putin stengt innsynet i de politiske prosesser gjennom de 20 årene han har hatt makten mellom 2000 og 2020. Selv har han aldri skrevet omfattende om sin innsats som Kremls leder. For å forstå hvem han ble, må det spennes opp et bakteppe for det livet han har levd. Når mistet Putin Vesten, og når mistet Vesten Russland, er nøkkelspørsmål for meg, forteller Steinfeld i bokens forord.

18 år i Moskva
I 37 år arbeidet Hans-Wilhelm Steinfeld som Moskva-korrespondent i NRK. Av disse var han gjennom fire perioder stasjonert 18 år som utenrikskorrespondent i Moskva. Han har et unikt kontaktnett for innsyn i russisk politikk, og har selv stått midt oppi flere av de dramatiske hendelsene som har formet Putins politikk. 

Kilde: Pressemelding fra Cappelen Damm

Annonse