– Dette er skremmende tall

1561
Annonse

I en fersk undersøkelse oppgir nordmenn hvor mye de tror de bruker mobilen i trafikken. Faktiske kjøredata viser sannheten: Det er langt flere som fikler med mobilen mens de kjører.

En ny undersøkelse oppgir 43 prosent at de sjekker mobilen mens de sitter bak rattet.

– Sannheten er at det er langt flere. Det er ikke unormalt å tenke litt bedre om seg selv, og spørreundersøkelser og selvrapportering på mobilbruk er ofte er misvisende. De fleste av oss bruker mobilen mer enn vi tror, sier atferdspsykolog Jon Magnus Eilertsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

– En av årsakene er at mobilbruk er så automatisert at vi ikke er bevisste på hvor mye vi faktisk bruker den. 

Fremtind har faktisk statistikk på mobilbruk bak rattet. Med smart bilforsikring og appen Smartbil registrerer selskapet mobilbruk (aktiv bruk av apper og tasting), og belønner de som lar den ligge.


2 av 3 bruker mobilen når de kjører


Kjøredata fra om lag 10.000 brukere og 24 millioner kjørte kilometer forteller at 1 av 3 sjåfører aldri bruker mobilen når de kjører, og hele 2 av 3 gjør det.

– Og de som faktisk bruker mobilen bruker den alt for mye, i snitt i 27 prosent av sine kjøreturer, sier Eilertsen. 

De som bruker appen får aldri noen form for straff om de bruker mobilen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi vet at mobilbruk er en kilde til mange store og små bilskader og trafikkulykker. Målet vårt er å hjelpe sjåførene å bli mer bevisste på risikofull atferd, og belønne de som utviser trygg atferd, sier Eilertsen.


8 av 10 unge bruker mobilen bak rattet


De yngste brukerne av smart bilforsikring har mest å gå på når det kommer til mobilbruk bak rattet. 8 av 10 sjåfører under 25 år bruker mobilen når de kjører, og totalt bruker denne gruppen mobilen i 37 prosent av sine kjøreturer.

– Dette er skremmende tall, spesielt når vi vet at de yngste sjåførene ofte har en mer offensiv kjørestil med mindre flyt, sier Eilertsen.


Minst mobilbruk blant bilister i Vestland – mest i Oslo


Selv om Trøndelag er fylket med lavest andel bilister som bruker mobil mens de kjører, er det er bilistene i Vestland som er flinkest til å la den ligge. Vel 6 av 10 bilister bruker mobilen bak rattet, og disse bruker den i «bare» 24 prosent av sine kjøreturer

– Dette kan ha sammenheng med veistandard, men vi tror også at disse bilistene er mer bevisst sin kjøreatferd, sier Eilertsen.

I motsatt ende finner vi bilistene i Oslo. 7 av 10 bilister i Oslo bruker mobilen mens de kjører, og disse bruker mobilen i nær 30 prosent av sine kjøreturer.

Kilde: Pressemelding fra Fremtind

Annonse