Oppdaterte smittevernsråd for skole og barnehagebarn

661
Annonse

Karmøy Kommune har følgende smittevernsråd for skole og barnehagebarn, samt ansatte:

Når skal barn og ansatte ikke møte i barnehage og barneskole?

 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal være hjemme. Dette kan være ett eller flere av følgende symptomer: Hoste, vond hals (vanlig hos barn), feber, hoste, bortfall av smak- og luktesans, slapphet og nedsatt allmenntilstand.
 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte i barnehagen.
 • Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Foresatte som har luftveissymptomer, som er i karantene eller i isolasjon, skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Når kan barn og ansatte komme tilbake til barnehagen eller barneskolen?

 • Alle kan komme tilbake når man er frisk igjen!
 • Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn som har testet seg, og har fått negativ test, komme tilbake i barnehage/ barneskole når de er i bedring og har god allmenntilstand, – selv om man har noen restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon (for eks. rennende nese eller sporadisk hoste).
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt.
 • Ansatte kan komme tilbake når man har fått bekreftet negativ test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon).

Når skal barnet testes?

 • Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Dersom luftveissymptomene ikke går raskt over ila et par dager, bør barnet vurderes for testing. Kontakt Coronatelefonen på tlf 52812360
 • Barn som er 10 år eller eldre med luftveissymptomer er aktuelle for rask testing. Kontakt Coronatelefonen på tlf 52812360
 • Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.
 • Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen.

Elever på ungdomsskole og videregående skole

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte på skolen. Man bør raskt kontakte Coronatelefonen for å vurdere test på tlf 52812360
 • Dersom man har fått bekreftet negativ test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon) kan du møte på skolen.

Fortsatt usikker?

 • Ta kontakt med Coronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for vurdering av test og videre rådgivning.
 • Har barnet ditt en kronisk lidelse (for eks astma eller allergi) som gir mer langvarige restsymptomer, eller kroniske luftveissymptomer, kan barnet være på skole/barnehage når allmenntilstanden er god. Ved nyoppståtte luftveissymptomer, må barnet holdes hjemme. Fastlegen som kjenner barnets tilstand kan også gi råd om hvordan man skal forholde seg.

Kilde: Karmøy Kommunes nettsider

Annonse