Beitedyra sikrer utsikt på Norgesferien

2824
Annonse
Sauer på sommerbeite
Du er kanskje en av mange som enten er eller har vært på Norgesferie i år? Da har du kanskje møtt på sauer og kyr som er ute på sommerbeite, både langs kysten og i fjellet. Visste du at det er langt mer enn kjøtt, melk, ost og ull vi kan takke disse dyra for?

Vakker natur og god utsikt

Beitedyra hindrer gjengroing og holder det norske kulturlandskapet ved like. Det fører til at vi kan nyte det fine landskapet på Norgesferie. Det unike kulturlandskapet vi har i Norge er også viktig for turismen.

– Naturen vår er faktisk den viktigste grunnen til at internasjonale turister vil komme til Norge. Beitedyra sørger for å opprettholde naturen både norske og internasjonale turister besøker. Hadde det ikke vært for beitedyra, hadde store deler av Norge grodd igjen, sier Rebekka Kristiansen, rådgiver bærekraft og matproduksjon i MatPrat.

Et rikt biologisk mangfold

Kulturlandskapet er en landskapstype som er formet gjennom menneskelig påvirkning. Når drøvtyggerne slippes ut på utmarksbeite for å spise gress, holder de veksten av løvskog, busker og kratt nede og hindrer at kulturlandskapet gror igjen. Det betyr at de små, ville plantevekstene får gro frem. Flere arter med viktige roller i økosystemet trives i akkurat dette landskapet, blant annet humler og bier. Husdyra bidrar også til å spre frø og gjødsle jorda når de beiter og forflytter seg. Det gjør at kulturlandskapet er rikt på biologisk mangfold.

– Legg merke til alle plantene og insektene som finnes i det vakre kulturlandskapet når du er på tur – det kan du takke beitedyra for, avslutter Kristiansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Visste du at nærmere 30 prosent av de artene som er på den norske rødlista over utrydningstruede arter er tilknyttet kulturlandskapet? Når du møter en sau eller ku som bonden har sluppet på beite, kan du tenke på at disse dyrene bidrar til å opprettholde leveområdene til en rekke andre arter.

Lokalmat

Har du spist spekepølse og rømmegrøt på Norgesferien din? Det er lite som er så norsk som et tradisjonelt måltid i omringet av norsk natur. Her kan du takke bonden for både utsikten og maten.

Annonse